spot_img

Pola widzenia książki – patronat Lustra Biblioteki

Projekt „Pola widzenia książki”, realizowany od 2017 roku, został zaplanowany jako wieloletni cykl, którego nadrzędnym celem jest nowatorska promocja czytelnictwa poprzez konfrontowanie literatury z innymi dziedzinami sztuki w sposób niekonwencjonalny.

W ramach projektu zaplanowano: akcję na telebimach z tekstami literackimi; wystawy, gdzie dzieło plastyczne jest inspiracją dla literatury oraz pokazy uzupełnione o cykl spotkań autorskich. Pomostem chcemy połączyć także Bibliotekę Śląską i równie istotne instytucje działające w regionie: Zagłębiowską Mediatekę, Mediatekę – Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach. Wizyty studyjne i wideokonferencje mają na celu zbudowanie trwałej i efektywnej współpracy międzybibliotecznej. Współpracy chcemy poszukiwać przede wszystkim lokalnie. Dlatego oprócz wymienionych instytucji do współpracy zapraszamy dwie katowickie księgarnie: Bookiestrę i Miejscownik. Tygiel Kulturalny.

O projekcie

W 2021 roku celem projektu jest poszukiwanie pomostów pomiędzy literaturą i sztuką wizualną oraz twórcą i odbiorcą. Piąta odsłona projektu, o podtytule „pomosty”, została zainspirowana wyjątkowo nie literaturą, a sztuką. Punktem wyjścia jest praca „Pływający pomost” Christo, jednego z twórców sztuki krajobrazu (land art). Artysta stworzył instalację, która połączyła dwa włoskie miasteczka i wyspę na jeziorze Iseo. Kładka, której kolor zmieniał się wraz z rytmem przyrody i natężeniem naturalnego oświetlenia, była otwarta 24 godziny na dobę przez 16 dni i dostępna bezpłatnie dla wszystkich chętnych. Ideę „pomostu” łączącego różne porządki – świat natury i świat sztuki – oraz odbiorców z różnych środowisk i grup społecznych, chcemy przenieść na grunt wspólnych działań artystów i literatów.

Według definicji słownikowej „pomost” jest platformą opartą na podporach, czymś, co łączy odległe od siebie miejsca, ale też stanowiska i koncepcje. Projektem „Pola widzenia książki – pomosty” chcemy zbliżyć twórców (tylko pozornie) dalekich od siebie, skłaniając ich do rozmów o wartościach i wzajemnego inspirowania się. Nasz „pomost” łączy sztukę wizualną i tekst literacki, lecz przede wszystkim jest kładką, na której wszyscy możemy się spotkać i która pozwala przyglądać się sobie z bezpiecznej odległości. Sztuka wizualna będzie rozwijana w literaturę, dlatego obok inspiracji artystycznej duży wpływ na ideę projektu wywarło źródło literackie, w postaci książki „Podróże zimowe” Georgesa Pereca i członków grupy OuLiPo. To powieść zbiorowa, w której liczni autorzy dopisywali do noweli Pereca kolejne rozdziały i wersje. W projekcie zapraszamy artystów i uczestników warsztatów do podobnej sztafety. Dzieło sztuki to punkt wyjścia, do którego każdy może dodać swoją osobistą, twórczą wypowiedź.

Szczegóły

Źródło zdjęć: mat.pras.