spot_img

Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie realizuje projekt „Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej”. Jest on dedykowany szerokiemu gronu odbiorców: osobom niesłyszącym, niedosłyszącym oraz całemu środowisku osób słyszących, zarówno tym zainteresowanym i aktywnym w działaniach na rzecz osób z dysfunkcją słuchu, jak i tym neutralnym wobec poruszanych w projekcie aspektów życia społecznego.

Od 21 do 23 października 2020 roku w Filii nr 32 MBP w Lublinie odbędą się różnego rodzaju działania integracyjno-edukacyjne, które poprowadzą osoby specjalizujące się we współpracy z osobami niesłyszącymi oraz osoby niesłyszące, mające wpływ na Kulturę Głuchych.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych osób niesłyszących i niedosłyszących, stworzenie warunków zapewniających tym osobom równoprawne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeb tych osób oraz integracja i edukacja osób słyszących z niesłyszącymi.

Rejestracja na wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej biblioteki.

Źródło zdjęć: