spot_img

Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920 – trwa nabór wniosków w programie dotacyjnym

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiła nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920. Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł. Wnioski można składać do 15 lipca 2020 roku.

Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920

Przypominamy, że rok 2020 jest rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Dofinansowanie

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 tys. zł, a maksymalna to 40 tys. zł.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
  • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
  • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
  • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
  • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Uprawnione podmioty

O wsparcie projektów realizujących określone cele mogą ubiegać się biblioteki publiczne i inne instytucje.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 15 lipca 2020 br. poprzez formularz on-line
  • można zgłosić tylko jeden wniosek
  • nie trzeba wnosić wkładu własnego
  • projekt musi trwać między 3 sierpnia 2020 r. a 20 października 2020 r.
  • przedstawienie porozumienia z co najmniej dwoma partnerami do realizacji projektu

Regulamin, szczegóły i wzory wniosków dostępne są na niepodlegla.gov.pl

Źródło zdjęć: freeepik.com