spot_img

Cztery biblioteki zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński rozporządzeniem z dnia 26 marca 2020 r. zaliczył do narodowego zasobu bibliotecznego (NZB) zbiory kolejnych czterech bibliotek:

  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
  • Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
  • Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wnioski o zaliczenie zbiorów tych bibliotek do NZB zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dotychczas do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczone zostały zbiory dziewięciu bibliotek: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu, Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczane są zbiory mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i mają dużą wartość historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie, której wymogi określone są w rozporządzeniu.

Źródło: Biblioteka Narodowa
Źródło zdjęć: freepik.com