spot_img

Krajowa Rada Biblioteczna obradowała z bibliotekami wojewódzkimi

W piątek, 17 stycznia 2020 roku, na zaproszenie dr. Tomasza Makowskiego odbyło się w Bibliotece Narodowej posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej z udziałem dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych i kierowników działów instrukcyjno-metodycznych. Celem spotkania były działania i inicjatywy istotne dla rozwoju bibliotek – zmiany w sprawozdawczości bibliotek, łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury oraz zakup nowości wydawniczych.

Zgromadzonych przywitał dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej i przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej.

– Formularz K-03 jest narzędziem nie tylko sprawozdawania stanu działalności bibliotek, ale narzędziem autorefleksji bibliotek i ich organizatorów. Pozwala udzielić bibliotekarzom odpowiedzi na pytanie, jakie działania i usługi utrzymują oraz zwiększają udział mieszkańców w korzystaniu z biblioteki publicznej, zaś samorządom dlaczego warto inwestować w biblioteki. Trzeba zaznaczyć kluczową rolę bibliotek jako miejsc w utrzymaniu poziomu czytelnictwa i miejsc bezpłatnego oraz bezpiecznego dostępu do wiedzy i informacji – podkreślił dr Tomasz Makowski.

Izabela Koryś kierowniczka Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa BN zaprezentowała konieczność zmian w statystyce i w formularzu K-03. Przedstawiając zagraniczne strategie biblioteczne wraz z danymi odnoszącymi się do stanu czytelnictwa oraz korzystania z bibliotek wskazała na rozbieżności w sposobie gromadzenia danych statystycznych, uwzględnianiu w formularzu danych związanych z e-usługami (jak np. komercyjne platformy z dostępem do e-booków, biblioteki cyfrowe) oferowanymi czytelnikom w ramach konsorcjów lub przez samodzielne jednostki. Podczas dyskusji członkowie KRB, dyrektorzy i instruktorzy zgłosili propozycje zmian w formularzu K-03, omówili różnice w interpretacji poszczególnych objaśnień stosowanych w sprawozdawczości GUS oraz przedstawili studia przypadków w poszczególnych regionach.

Następnie Krajowa Rada Biblioteczna obradując w rozszerzonym składzie dyskutowała o łączeniu bibliotek z innymi instytucjami kultury, podsumowując lata poprzednie i przedstawiając sytuację odnoszącą się do aktualnie rozpatrywanych i spodziewanych wniosków.

Ostatnim punktem obrad Rady były sprawy bieżące związane z realizacją w 2020 r. programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W porządku obrad znalazła się również informacja dotycząca możliwości wnioskowania przez gminy o dofinansowanie w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego”. Celem projektu, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jest zapewnienie w miejscach publicznych – w tym w bibliotekach – bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu.

Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej dziękując obecnym za udział w posiedzeniu zapowiedział kontynuację spotkań KRB w rozszerzonym składzie.

Źródło: Biblioteka Narodowa

Zdjęcie: Paweł Morawiec