spot_img

1768 Dyskusyjnych Klubów Książki

Do końca 2019 r. liczba klubów wzrosła do 1768, tj. o 55 w stosunku do końca 2018 roku. Obecnie działa 621 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1147 klubów dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 567 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 449, a w miastach 752. W 2019 r. kluby spotkały się 14 739 razy; skupiają obecnie ponad 18 100 stałych członków – podsumowuje Instytut Książki.

Do końca 2019 r. odbyło się 973 spotkania autorskie, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Klubowicze spotkali się z 305 autorami.

Na potrzeby klubów zakupiono 24 323 woluminy.

Instytut Książki rozpoczął aktualizację list klubów działających w poszczególnych województwach, wymianę kart zgłoszeniowych wszystkich działających klubów oraz aktualizację mapy Dyskusyjnych Klubów Książki.

Instytut Książki kontynuował również przyznawanie nagród i wyróżnień w konkursie na recenzję miesiąca dla klubowiczów DKK – nagrodzono łącznie 21 osób w trzech kategoriach – dorośli, dzieci i młodzież, recenzja rysowana.

Więcej na stronie instytutksiazki.pl

Źródło zdjęć: freepik.com