spot_img

Program dotacyjny „Niepodległa” 2020 – nabór wniosków

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł. Wnioski można składać do 9 grudnia br.

Program dotacyjny „Niepodległa” 2020

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Dofinansowanie

W programie samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, mogą wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Wymagany jest wkład własny na realizację zadania.

Warunki

  • złożenie wniosku do 9 grudnia do godz. 15:59,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • realizacja projektu pomiędzy 17 stycznia 2020 do 20 listopada 2020 roku,
  • wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie niepodlegla.gov.pl

Nabór do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 – lista dla bibliotek