spot_img

Pola widzenia książki – w podróży

Projekt „Pola widzenia książki – w podróży” w zakresie działań animujących czytelnictwo na Śląsku jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r. Zakłada realizację wycieczek fotograficznych, warsztatów i akcji artystycznych oraz spotkań wspólnych dla specjalistów i szerszej publiczności. Lustro Biblioteki objęło projekt swoim patronatem.

Projekt nastawiony jest na zwiększenie zakresu propozycji biblioteki oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnego czytelnika, zwłaszcza najmłodszego lub z utrudnionym dostępem do kultury. Jego celem jest tworzenie biblioteki otwartej, wpisującej się w dynamicznie rozwijające się inicjatywy w przestrzeni lokalnej. Wartością tegorocznej edycji jest silne wejście w przestrzeń miejską, jak również odbycie podróży do wnętrza biblioteki, pokazując wieloaspektowe spektrum możliwości oddziaływania książki na odbiorców w różnym wieku.

W podróży

Tegorocznym mottem uczyniliśmy cytat, pochodzący z tekstu J.L. Borgesa: Pozostawiam wielu przyszłościom (nie wszystkim) mój ogród o rozwidlających się ścieżkach. Wybraliśmy tego autora na „patrona” trzeciej edycji projektu „Pola widzenia książki” z kilku powodów. Przede wszystkim to jeden z najważniejszych i najczęściej omawianych pisarzy oraz ulubieniec wielu intelektualistów, a jego tworzywo literackie pobudza wyobraźnię i stanowi doskonałą kanwę artystycznych interpretacji. Ponadto jego twórczość i postać nierozerwalnie łączy się z biblioteką.

Poprzez projekt „Pola widzenia książki – w podróży” pragniemy tworzyć intertekstualną sieć powiązań pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki z literaturą jako nicią przewodnią. Dopisek „w podróży” akcentuje wspomniane przemieszczanie się pomiędzy różnymi kontekstami słowa w kulturze. Podróż ta rozumiana jest na kilka sposobów: jest drogą do książki (tekst jako cel podróży), ale także od książki (tekst jako początek podróży). W pierwszym przypadku tekst stanowi ośrodek zainteresowań, w drugim – przyczynek do tworzenia innych tekstów kultury. „W podróży” ma dla nas także inne znaczenie: to metafora procesu, w którym książka „wychodzi” z biblioteki i „rusza” w miasto, w świat, zaczyna żyć własnym życiem. Wreszcie trzecie znaczenie tego hasła, czyli „książka w podróży” w ujęciu Borgesa: niekończący się cykl powtórzeń i interpretacji tekstu literackiego.

Sieć partnerska

Realizowane na przestrzeni od kwietnia do grudnia 2019 r. wizyty mają na celu zaprezentowanie efektów projektu, podtrzymanie stałej współpracy oraz nawiązanie nowych kontaktów. Do projektu zaprosiliśmy te instytucje, które w swoich programach również realizują działania związane z upowszechnianiem literatury w sposób niekonwencjonalny, uruchamiający wyobraźnię i kreatywne działanie. Dzięki realizacji projektu przez kolejne lata mamy nadzieję zbudować trwałą sieć partnerską i platformę dla wymiany doświadczeń. Zwieńczeniem tej kooperatywy w listopadzie 2019 r. będzie wydarzenie podsumowujące projekt, które odbędzie się w siedzibie Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach, stanowiące przegląd zrealizowanych efektów.

Projekt jest realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej.

Źródło: mat.pras. Zdjęcie: pixabay.com – almapapi