spot_img

Odkrywamy tajemnice przeszłości – historia najbliżej nas „Niepodległa Wola”

Organizacją warsztatów o największej skali w ramach akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” może pochwalić się Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Łącznie we wszystkich wydarzeniach projektowych wzięło udział 1312 osób: słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, licealiści i inni. Na początku, podczas warsztatów przez nauczycieli bibliotekarzy opracowana została gra miejska, później odbyły się zajęcia edukacyjne z uczniami, rajd rowerowy szlakiem Pierwszej Brygady Legionów J. Piłsudskiego i inne działania.

Biała Podlaska świętuje Niepodległość

1312 osób, w tym 1107 uczniów oraz 165 nauczycieli – wszystko to zamknięte podczas 10 wydarzeń, które odbyły się pod hasłem Odkrywamy tajemnice przeszłości – historia najbliżej nas „Niepodległa Wola”. Relację z warsztatów Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej w ramach akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” przygotowały Renata Adamczuk i Jadwiga Małek.

Odkrywamy tajemnice przeszłości – historia najbliżej nas „Niepodległa Wola”

Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, których celem było zaprojektowanie działań edukacyjnych zorientowanych na samodzielne tworzenie i prowadzenie gry miejskiej. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak zorganizować i przeprowadzić grę miejską w warunkach szkolnych, poznali poszczególne etapy tworzenia gry oraz wspólnie opracowali regulamin gry miejskiej.

Niepodległa Wola

Gra miejska „Niepodległa Wola”

Miejska gra dydaktyczna polegała na odszukaniu miejsc związanych z historią dzielnicy Wola w Białej Podlaskiej, od momentu jej powstania do końca lat 90. Celami gry były m.in.: budowanie szacunku dla innych kultur, narodowości; kształtowanie świadomości historycznej; umiejętność korzystania z różnorodnych środków przekazu wiedzy historycznej (literatury historycznej, źródeł historycznych, zabytków historycznych, elektronicznych baz danych).

Gra przeprowadzona została z uczniami starszych klas szkoły podstawowej. Rozbudziła wśród uczniów zainteresowanie historią najbliższego otoczenia. Dała możliwość bezpośredniego kontaktu z lokalnymi zabytkami, historycznymi źródłami, namacalnymi faktami przeszłości. Ułatwiła zrozumienie symboliki współczesności, związku teraźniejszości z przeszłością i skłaniała do poszukiwania własnej tożsamości historycznej (kim jestem? skąd jestem?). Pobudziła wolę działania na rzecz małej ojczyzny.

Zwiedzanie Muzeum Południowego Podlasia, Oddział Martyrologiczno-Historyczny

W zwiedzaniu wzięli udział nauczyciele oraz nauczyciele bibliotekarze. Wysłuchali oni prelekcji dotyczącej m.in. walki i męczeństwa ludności Podlasia w latach 1939-1947. Wystawa dotycząca tamtych wydarzeń eksponowana jest w celach więziennych dawnej placówki Gestapo w Białej Podlaskiej.

Wykorzystanie aplikacji w edukacji

Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, w czasie których uczestnicy poznali międzynarodową grę terenową Geocaching oraz zasady zakładania skrytek geocache, administrowania i szukania skrzynek. Bibliotekarze zobaczyli też skrytkę założoną przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej, przede wszystkim jednak poznali sposoby na wykorzystanie geocachingu w grach miejskich i innych zajęciach terenowych na różnych poziomach kształcenia.

Uczestnicy spotkania zdobyli również wiedzę na temat kodów QR – bezpłatnego generowania kodów, odczytywania ich oraz oczywiście stosowania w pracy dydaktycznej, w tym m.in. w grach miejskich.

Niepodległa Wola

Spotkanie autorskie

Spotkanie z Agnieszką Martinką, autorką książki „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki”. W spotkaniu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzież licealna.

Mirabelka – kiełkująca historia niepodległości

Warsztaty dla młodszych klas szkoły podstawowej zostały przeprowadzone na podstawie książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza. Na początku zajęć odsłuchano fragmentu audiobooka „Mirabelka”, a zadaniem uczestników było odgadnięcie kto jest bohaterem książki.

Niepodległa Wola

Pięć grup grało w szyfr harcerski „czekolada” – za dobrze rozwiązane zadanie grupy otrzymywały po dwa elementy puzzli. Takie same czynności powtórzono z szyfrem „ułamkowym”. Grupom, które miały problemy z rozwiązaniem szyfrów udzielana były wskazówki. Całość była nawiązaniem do szyfrów stosowanych w czasie wojny i okupacji.

Uczniowie przypięli do tablicy otrzymane elementy układanki, przedstawiające okładkę książki „Mirabelka”. Publikacja została przedstawiona przy wykorzystaniu słów zapisanych na tablicy: mirabelka, warszawa, wojna, getto, rodzina, miłość, wolność, ratunek, walka, nadzieja.

Niepodległa Wola

W kolejnym etapie zajęć uczniowie aktywnie uczestniczyli w opowiadaniu historii z książki. Opowiadanie przeplatane było czytaniem krótkich fragmentów z książki oraz zakończone fragmentem o powstaniu w getcie warszawskim.

Uczniowie pytani o odczucia i wrażenia po zajęciach, mówili o tym, że historia z książki podobała im się, są ciekawi jej dalszego ciągu.

„Na spotkanie z marszałkiem Józefem Piłsudskim”

Zajęcia edukacyjne dla uczniów różnych grup wiekowych, nawiązujące do stulecia odzyskania niepodległości. Obszary tematyczne wokół których skupione były zajęcia to: symbole narodowe, Jak być patriotą w dzisiejszych czasach?, Trudne słowo niepodległość, Biała Podlaska w drodze do Niepodległości oraz Biała Podlaska – poznajemy nasze miasto.

Wystawy tematyczne

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły wystawy tematyczne: „Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”oraz „Patriotyzm dzisiaj”.

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy „Bialski Szlak Niepodległości” przebiegał trasą: Biała Podlaska – Sitnik – Leśna Podlaska – Mariampol – Ossówka – Konstantynów. Pracownicy biblioteki oraz czytelnicy dołączyli do rajdu zorganizowanego przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Krzna Biała Podlaska. Na trasie rajdu znalazły się miejsca upamiętniające Józefa Piłsudskiego, w tym: tablica upamiętniająca pobyt naczelnika w Białej Podlaskiej, pomnik Marszałka w Leśnej Podlaskiej i Konstantynowie, pomnik I Brygady Legionów Polskich w Sitniku.

Niepodległa Wola

Niepodległość 1918. Polskie drogi do wolności

27 listopada odbyła się konferencja dla nauczycieli z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, która była podsumowaniem dwumiesięcznych działań.

Tekst: Renata Adamczuk i Jadwiga Małek