spot_img

Pola widzenia książki – podsumowanie projektu

15 listopada 2018 roku miała miejsce konferencja podsumowująca interdyscyplinarny projekt Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej „Pola widzenia książki – kontynuacja”. Była to druga odsłona kilkumiesięcznego cyklu warsztatów, wykładów i akcji artystycznych, mających na celu promocję czytelnictwa, poprzez pokazanie książki w wielu kontekstach, m.in.: dizajnu, architektury, sztuk plastycznych, urbanistyki.

Przedsięwzięcie miało na celu zogniskowanie wokół książki nie tylko młodych ludzi (uczestników projektu), ale także środowisk twórczych i bibliotekarzy, co miało swoje odzwierciedlenia podczas konferencji finałowej. Dom Oświatowy stał się soczewką, w której skupiło się wiele osób, reprezentujących różnorakie instytucje i branże, jednak połączonych zawodowo i prywatnie zamiłowaniem do książek.

Pola widzenia książki

Pola widzenia książki

Sama konferencja także miała charakter interaktywny. Poza prezentacjami, charakterystycznymi dla tego typu spotkania, wzbogacona była o wykłady mistrzowskie, prezentację multimedialną, wystawy, wizytę w Gabinecie Alfreda Szklarskiego (ze specjalnym udziałem córki autora, Bożeny Szklarskiej), wycieczkę architektoniczną oraz artystyczną instalację z książką artystyczną w tle.

Pola widzenia książki

Konferencja przybrała postać twórczego spotkania i przestrzeni wymiany myśli. Wśród uczestników znalazły się postacie ściśle związane z kulturą i sztuką na Śląsku: artyści i edukatorzy, bibliotekarze z kraju i zagranicy, reprezentanci czołowych instytucji kultury, w tym Biblioteki Śląskiej, Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Regionalnego Instytutu Kultury, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, a także przedstawiciele kręgu polityki na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Jednak przede wszystkim Dom Oświatowy gościł młodych uczestników projektu, których prace wyeksponowano zarówno na wystawie czasowej, jak i w prezentacji multimedialnej.

Pola widzenia książki

Autorką koncepcji i realizatorką projektu jest Ewa Kokot wraz z zespołem Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej – Anastazją Hadyną i Ewą Muc.

Lustro Biblioteki objęło projekt swoim patronatem.

Elżbieta Owczarek

Źródło zdjęć: mat.pras. Kamila Kotusz