spot_img

Zaczytany Dom Kultury – nabór wniosków

Do 22 października 2018 r. trwa nabór do projektu Zaczytany Dom Kultury 2018. Pozwala on na zdobycie pakietu publikacji, który może być rozdystrybuowany do bibliotek i wzbogacić ich księgozbiór. Wśród tytułów literatura naukowa i specjalistyczna.

Zaczytany Dom Kultury 2018

Za projekt jest odpowiedzialne Narodowe Centrum Kultury. Projekt polega na współpracy z domami kultury poprzez umożliwienie korzystania z publikacji NCK z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Publikacje pozwolą wzbogacić zasoby biblioteczne domów kultury, które przystąpią do projektu. Jak podaje NCK:

Badania realizowane przez Bibliotekę Narodową wskazują, że młodzież i dorośli czytają niewiele, chociaż polski rynek wydawniczy dysponuje bogatą ofertą. Wyniki badań skłoniły nas do zintensyfikowania działań mających na celu wspieranie czytelnictwa w Polsce.

Projekt Zaczytany Dom Kultury 2018 ma na celu:

  • wspierać czytelnictwo, szczególnie wśród młodzieży i dorosłych;
  • upowszechniać dostępność literatury naukowej i specjalistycznej, często niedostępnej w bibliotekach i czytelniach;
  • promować polskie produkcje muzyczne dzięki obecności w pakietach płyt CD.

Do udziału w projekcie uprawnione są domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli działacie w strukturach tych instytucji lub stale współpracujecie, jest to sposób na wzbogacenie księgozbioru. Nabór zgłoszeń do projektu trwa do 22 października 2018 roku.

Wypisując formularz zgłoszeniowy online należy podać „przewidywany sposób udostępnienia lub dystrybucji publikacji”. Zgodnie z regulaminem:

Dystrybucja może obejmować przekazanie egzemplarzy publikacji do bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych (w szkołach publicznych), organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i prowadzących stacjonarne placówki kulturalne lub uczelni wyższych z terenu działania Instytucji, lub inne zaakceptowane przez Organizatora formy.

Do wyboru są trzy pakiety, w których znajduje się od 16 do 24 tytułów. Doradzam najpierw zapoznanie się z tematyką książek/CD i dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Szczegóły projektu i dokumenty dostępne są na stronie nck.pl