spot_img

Praktyka dla praktyka – biblioteczny Erasmus po raz trzeci!

Nabór do trzeciej edycji programu „Praktyka dla praktyka” rusza 23 lipca. Tym razem na tygodniowe staże zainteresowane osoby będą mogły zgłaszać się do Gdyni, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Olsztyna i Starego Sącza. Lustro Biblioteki objęło program swoim patronatem i zachęca do aktywnego udziału.

Praktyka dla praktyka

Celem programu „Praktyka dla praktyka” jest umożliwienie pracownikom bibliotek zdobycia doświadczenia oraz poznawania specyfiki pracy różnych placówek.

W trzeciej edycji projektu zrealizujemy 14 wymian pracowniczych. Tym razem miejscami pracy będzie można zamienić się z bibliotekarzami z:

  • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
  • Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
  • Biblioteki Miejskiej w Łodzi,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,
  • Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.

Istotą programu jest wymiana pracownicza pomiędzy dwoma bibliotekami, a dokładnie osobami (pracującymi na podobnych stanowiskach), które wymieniają się swoimi obowiązkami i w tym samym czasie pracują „na zastępstwo”. W ramach projektu realizowany jest także job shadowing (wizyta obserwacyjna), jednak zarezerwowany jest on dla bibliotek, które projekt tworzą od samego początku (nie jest prowadzony do niego nabór).

Podczas job shadowingu pracownik nie wykonuje obowiązków w goszczącej go placówce, a jedynie obserwuje pracę swego mentora. Obie formy staży potrwają 5 dni roboczych i zrealizowane zostanę w miesiącach wrzesień-październik.

Praktyka dla praktyka

Nowe perspektywy

Projekt, oprócz wymiany doświadczeń, ma także wzmacniać integrację bibliotekarzy pracujących w bibliotekach – nie tylko pomiędzy kadrą kierowniczą, ale również pomiędzy szeregowymi pracownikami. Wyjazd umożliwia zarówno poznanie środowisk bibliotekarzy w innych miastach, jak i obserwację specyfiki środowiska czytelników.

Praktyka dla praktyka to czas wzajemnych inspiracji, nabywania nowych umiejętności, podpatrywania sprawdzonych rozwiązań i przenoszenia ich do własnych instytucji. Ponadto wymiana daje możliwość świeżego spojrzenia i zobaczenia swojej pracy z nowej perspektywy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na blogu projektu pod adresem www.praktykadlapraktyka.pl. Tam też 23 lipca znajdą się formularze zgłoszeniowe. Zapisy potrwają do 6 sierpnia.

Organizatorem projektu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.