spot_img

Ja w internecie – program z zyskiem dla aktywnych bibliotekarzy

Jeżeli chcesz, aby twoja biblioteka stała się lokalnym centrum kompetencji cyfrowych dołącz do nowego programu „Ja w internecie”. Rozwijaj swoje kompetencje cyfrowe, zdobądź wiedzę i niezbędne materiały, a przede wszystkim promuj legalne źródła. W ten sposób zyska nie tylko biblioteka, lokalna społeczność, ale i ty sam otrzymując honorarium.

Ja w internecie

Fundacja Legalna Kultura rozpoczyna nowy program szkoleniowy skierowany m.in. do bibliotekarzy „Ja w internecie”. Dzięki niemu biblioteka może odegrać znaczącą rolę w społeczności, ale i stać się lokalnym centrum kompetencji cyfrowych.

Nabór wniosków trwa do 20 lipca 2018 roku. Do programu w charakterze instruktora mogą zgłosić się bibliotekarze i bibliotekarki z sześciu województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Warunkiem udziału w programie jest jednak zgłoszenie gminy, która może otrzymać grant od 15 do 150 tysięcy zł na organizację i realizację szkoleń.

„Ja w internecie” to ogromna szansa dla gmin i prowadzonych przez nie bibliotek. Program rozwija kompetencje cyfrowe, dostarcza wiedzę i narzędzia (m.in. scenariusze edukacyjne), które są dziś nieodłącznym elementem życia każdego Polaka. Biblioteki biorące udział w nowym projekcie Legalnej Kultury staną się nowoczesnymi centrami kultury, w których zostaną zorganizowane szkolenia w siedmiu blokach tematycznych:

 • Rodzic w internecie
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Działanie w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci.

Ja w internecie

Rozwijaj się jako instruktor

Szkolenia dla mieszkańców prowadzić będą instruktorzy (bibliotekarze) przeszkoleni przez trenerów Fundacji Legalna Kultura. W trakcie profesjonalnego kursu kandydaci na instruktorów zdobędą kompetencje z zakresu metodyki nauczania osób dorosłych oraz zostaną wyposażeni w scenariusze warsztatów i materiały szkoleniowe. Treści prezentowane na kursach tworzą trenerzy we współpracy z bibliotekarzami, którzy (jako instruktorzy) otrzymują wynagrodzenie za udział w programie.

Instruktorem może zostać każda osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat, co obejmuje także lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne prowadzone w bibliotekach. Udział w programie nie wymaga doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi. Zdobytą w trakcie szkoleń wiedzę będzie można wykorzystać w pracy biblioteki również po zakończeniu programu.

5 powodów, dla których warto dołączyć do programu

 1. Bibliotekarze przeszkolą mieszkańców gminy, którzy zdobędą umiejętności ułatwiające im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym umiejętność korzystania usług e-administracji, serwisów przydatnych w pracy, życiu codziennym i rozrywce.
 2. Gmina otrzyma grant w wysokości od 15 do 150 tysięcy zł na organizację i realizację szkoleń. Nie jest wymagany wkład własny.
 3. Gminy mają możliwość zakupu z funduszy programu sprzętu komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół na terenie gminy.
 4. Dla gmin, które zadeklarują przeszkolenie największej liczby osób, Fundacja przygotowała możliwość specjalnego i darmowego uczestnictwa w projektach kulturalnych Legalnej Kultury, m.in. z udziałem z udziałem Ambasadorek Legalnej Kultury: Danuty Stenki, Joanny Jabłczyńskiej i Anny Dereszowskiej.
 5. Program realizowany jest w ramach prestiżowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Szczegóły

Szczegóły naboru oraz więcej informacji o „Ja w internecie” dostępne są na stronie internetowej jawinternecie.edu.pl. Koordynatorzy Programu odpowiadają na wszystkie pytania i wątpliwości także drogą telefoniczną:
▪ mazowieckie: +48 574 417 100 lub +48 574 883 100
▪ warmińsko-mazurskie, pomorskie i podlaskie: +48 574 591 100 lub +48 884 883 148
▪ zachodniopomorskie i wielkopolskie: +48 574 142 100 lub +48 574 651 100.

Źródło zdjęć: pixabay.com – rawpixel, Legalna Kultura (ident. wiz. programu)