spot_img

1,1 mln zł dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Powstanie Słownik bio-bibliograficzny pracowników i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939). Na jego realizację Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu otrzyma aż 1,1 mln zł z programu MNiSW „Szlakami Polski Niepodległej”.

Po ukończeniu prac, Słownik bio-bibliograficzny pracowników i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ma być dostępny w internecie. Łącznie w słowniku mają się znaleźć pogłębione informacje o ponad 12 tysiącach osób, stanowiących elitę społeczną i intelektualną polskich Kresów północnych.

– Słownik będzie zbudowany w formie bazy danych, którą będzie można uzupełniać w przyszłości w miarę pozyskiwania wiedzy o wojennych i powojennych losach studentów i absolwentów USB. Treść wpisana do bazy będzie generowana w formie haseł. Nie ma dobrego odpowiednika takiej bazy w nauce polskiej. Pewnym wzorem, choć w ograniczonym zakresie, może być „Wykaz legionistów” (wykaz.muzeumpilsudski.pl), z tą jednak różnicą, że zakres informacji w Słowniku będzie szerszy i bardziej kompletny. Bezwarunkowo ważna będzie też możliwość przeszukiwania bazy narzędziami, które umożliwią np. zebranie pracowników i studentów konkretnego wydziału, kierunku studiów, rocznika, członków korporacji, organizacji studenckiej, zmarłych w latach wojny, kontynuujących studia na konkretnym uniwersytecie po 1945 roku – o założeniach projektu informuje biblioteka.

Więcej informacji o projekcie i słowniku dostępne jest na stornie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.
Źródło zdjęć: pixabay.com