spot_img

(nie)konferencja Kierunek-Wizerunek – patronat Lustra Biblioteki

Już 20 listopada zapraszam do Gdyni na (nie)konferencję Kierunek-Wizerunek. Tegoroczny temat to komunikacja wewnętrzna i praca zespołowa. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

(nie)konferencja

(nie)konferencja Kierunek-Wizerunek to dwudniowe, ogólnopolskie wydarzenie branżowe dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek. Organizator Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni już po raz trzeci motywuje bibliotekarzy do działania… zespołowego.

Celem wydarzenia jest uświadomienie uczestnikom, jak kondycja zespołu wpływa na jakość świadczonych usług. Jednym z problemów, który może dotykać biblioteki jest słabość komunikacji wewnętrznej, nieznajomość kompetencji poszczególnych pracowników lub działów oraz brak świadomości wspólnego celu działalności biblioteki. Taki stan rzeczy powoduje brak zaangażowania, spadek motywacji pracowników, co z kolei przekłada się na niską jakość świadczonych usług.

Program

W programie na bibliotekarzy czekają m.in: praktyczne warsztaty, gra fabularna, integrujący występ artystyczny oraz wykład motywacyjny. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu zarządzania, lideringu i komunikacji wewnętrznej, niezbędnej do budowania zespołu pracowniczego.

Szczegóły i rejestracja: kierunekwizerunek.pl