spot_img

Cyfrowa dokumentacja historii polsko-francuskiej

Zbiory ukazujące historyczne związki kulturowe Polski i Francji zostały udostępnione w nowym portalu France-Pologne/Francja-Polska. Portal i jego zasoby można wykorzystać np. do przygotowania lekcji bibliotecznej o historii polsko-francuskiej lub też w kontekście promocji zasobów cyfrowych.

Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Narodowa Francji we współpracy z innymi instytucjami uruchomiły portal France-Pologne/Francja-Polska. Jest on dostępy w dwóch wersjach językowych. Dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów i partnerstwie sześciu instytucji udostępnione zostały mapy, fotografie, listy i inne zbiory dokumentujące związki polsko-francuskie.

Wszystkie zbiory można przeglądać i czytać w obrębie czterech działów tematycznych tj. Literatura (4 kolekcje), Królowie i władcy (5 kolekcji), Wielkie wydarzenia (6 kolekcji) oraz Nauka i sztuka (5 kolekcji). Wszystkiemu towarzyszą dokładne opisy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na kolekcje: Literatura francuska w Polsce, Poeci polscy w Paryżu, Polskie czasopisma podziemne wydawane we Francji, Prasa epoki oświecenia w Warszawie.

Polska Francja

W zbiorach znajdziemy także dokumenty o dokonaniach i życiu uczonych, pisarzy, malarzy, królów i nie tylko – wśród nich Maria Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin, Henryk Walezy, Napoleon Bonaparte, Adam Mickiewicz. Nie zabrakło polskich przekładów utworów francuskich i francuskich tłumaczeń dzieł polskich. Dokumenty z portalu France-Pologne/Francja-Polska udostępniane są dzięki dwóm bibliotekom cyfrowym Gallica oraz Polona.

Polska Francja

Serwis internetowy Francja/Polska prezentuje wybór dokumentów ilustrujących ciągłość i różnorodność związków polsko-francuskich na przestrzeni wieków. Mimo oddalenia geograficznego, liczne wspólne interesy polityczne i powiązania kulturalne, sprzyjały wzajemnej fascynacji i przyjaźni – pisze we wstępie dr hab. Janusz Pezda, historyk z Zakładu Historii Powszechnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O szczegółach projektu przeczytacie tutaj.

Źródło zdjęć: heritage.bnf.fr