spot_img

Konferencja Wyszehradzka: Programy wsparcia czytelnictwa

W Warszawie eksperci z całego świata rozmawiali o „Nowych Przestrzeniach Czytania” podczas Konferencji Wyszehradzkiej. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie promocji czytelnictwa.

2 dni obrad, 33 wystąpienia, eksperci z 11 krajów, 8 paneli dyskusyjnych, 170 uczestników, widzowie oglądający transmisję online oraz niezliczone inspiracje – tak w skrócie można opisać Konferencję Wyszehradzką.

Konferencja organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki miała charakter międzynarodowy. Udział w niej wzięli eksperci i przedstawiciele środowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz specjaliści z Chorwacji, Danii, Niemiec i USA. W serwisie YouTube na kanale Instytutu Książki dostępne są nagrania z konferencji: Dzień 1, Dzień 2.

 

Pierwszy dzień obrad został otwarty przez Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki oraz Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozwój czytelnictwa to nasz priorytet, a działania związane z podniesieniem poziomu czytelnictwa to zadania związane z największymi wyzwaniami. (…). Rozwój czytelnictwa leży w naszym wspólnym interesie, przekłada się on na rozwój wiedzy, świadomości w społeczeństwie i kultury – powiedział Minister Kultury.

W sesji otwierającej dotyczącej Zakresu mecenatu państwa w dziedzinie wsparcia książki i czytelnictwa na uwagę zasługuje wystąpienie Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytelnictwo i czytanie to prawdziwa wartość współczesnego społeczeństwa. Nie ma współczesnego obywatelstwa bez czytania. Czytanie to fundament rozwoju i rozpowszechniania kultury polskiej i europejskiej – podsumowała Magdalena Gawin, wiceminister kultury. Rozwój czytelnictwa jest traktowany przez Ministerstwo Kultury jako priorytet – zapewniła.

Każdy panel był poświęcony innemu zagadnieniu:

  1. Zakres mecenatu państwa w dziedzinie wsparcia książki i czytelnictwa (programy wsparcia czytelnictwa, stypendia, public lending right, inne mechanizmy);
  2. Dobre praktyki w dziedzinie aktywizowania osób nieczytających oraz dzieci i młodzieży;
  3. Rola bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa a projekty biblioteki przyszłości, budowanie kompetencji bibliotekarzy;
  4. Metodologia badań czytelnictwa wobec wyzwań wynikających ze zmian modelu funkcjonowania książki. Realizacja projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w ramach działań na rzecz czytelnictwa (w tym wobec pojawienia się ebooków i audiobooków);
  5. Modele współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją czytelnictwa;
  6. Realizacja projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w ramach działań na rzecz czytelnictwa;
  7. Nowe technologie w promowaniu czytelnictwa;
  8. Rynek książki a polityka kulturalna państwa – obszary współpracy i wyzwania.

Wkrótce powstanie specjalny raport podsumowujący obrady konferencji i polityki wspierającej rozwój czytelnictwa

Profesjonalną oprawę konferencji i transmisję online zapewnili przedstawiciele z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.