spot_img

Pola widzenia książki – patronat Lustra Biblioteki

Biblioteka Śląska rozpoczyna nowy projekt czytelniczy „Pola widzenia książki”. To pierwsze kompleksowe przedsięwzięcie na Śląsku, które popularyzuje bibliotekę jako przestrzeń otwartą na literaturę i sztukę. W jego ramach odbędzie się 80 różnorodnych akcji. Lustro Biblioteki objęło projekt „Pola widzenia książki” swoim patronatem.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej promuje nowoczesny model biblioteki otwartej, nawiązujący do skandynawskich koncepcji, zgodnie z którymi lektura książki staje się jednym z działań prowadzących do uwrażliwiania na sztukę i do wzmacniania szeroko pojętej refleksji humanistycznej.

Pola widzenia książki

Projekt „Pola widzenia książki” w zakresie edukacji kulturalnej na Śląsku jest pierwszym tego typu, kompleksowym przedsięwzięciem. Założeniem projektu jest stworzenie wspólnej platformy edukacji kulturalnej kształtującej kompetencje młodych odbiorców instytucji kultury w oparciu o literaturę. Zamierzamy wspólnie z zaproszonymi do współpracy instytucjami i organizacjami przygotować i przeprowadzić około osiemdziesięciu warsztatów, spotkań, i pokazów. Literatura będzie osią całej akcji, a liczne wątki stanowić będą jej powiązania ze sztuką wizualną, muzyką, historią czy architekturą.

Cel projektu

Zadanie ma na celu m.in. popularyzację formuły otwartej biblioteki, jaką od początku istnienia jest Dom Oświatowy. Prowadzone przez Dom Oświatowy stałe projekty warsztatowe będą miały okazję zaistnieć w nowych przestrzeniach – partnerskich bibliotek. Poza warsztatami w ramach projektu planuje się realizację dodatkowych działań: spotkań i akcji artystycznych.

Projekt przyczyni się do odkrywania przez młodych ludzi literatury jako dziedziny zaspokajającej bardzo różnorodne naturalne potrzeby umysłowe i duchowe człowieka, jak rozwój wyobraźni, myśli, empatii, rozumienia siebie i otoczenia, pogłębiania wiedzy czy kontaktu z autorytetem. Działania animacyjne pozwolą na rozwijanie w uczestnikach warsztatów i akcji miejskich szacunku do książki poprzez ukazanie różnorodności jej funkcji, tematyki, oraz możliwości jej tworzenia i interpretacji.

Realizacja projektu w partnerstwie z instytucjami, organizacjami i podmiotami prywatnymi pozwoli na pozyskanie nowych przestrzeni dla animacji kulturalnej i rozbudowanie sieci współpracy zogniskowanej wokół idei propagowania czytelnictwa.

biblioteki

Współpraca

„Pola widzenia książki” będą współtworzyć: organizacje pozarządowe (Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę Insea, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży „Korczak”, Towarzystwo Urbanistów Polskich) oraz instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Galeria Sztuki Współczesnej BWA i oczywiście Biblioteka Śląska będąca inicjatorem tego przedsięwzięcia.

Inauguracja

Zapraszamy na inaugurację projektu „Pola widzenia książki”, realizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Galerii Intymnej Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej 20 kwietnia 2017 r. Przy okazji inauguracji projektu świętowana będzie również piąta rocznica powstania Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.

Źródło zdjęć: pixabay.com, mat.pras.