spot_img

Honoraria z tytułu wypożyczeń bibliotecznych

Znamy już podsumowanie pierwszej edycji wypłat dla twórców z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Łącznie honoraria otrzymało 1285 uprawnionych, w tym autorzy i twórcy. Rekordziści dostali ponad 21 tys. zł. Średnia wypłat wyniosła ok. 2 tys. zł.

Public Lending Right w praktyce

Pierwsza tura wypłat z tytułu Public Lending Right za 2015 rok została podsumowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. To instytucja wyznaczona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne.

8 lutego SAiW przekazało, że z możliwości skorzystało 1350 autorów, tłumaczy i współtwórców oraz 150 wydawców, którzy prawidłowo złożyli oświadczenia o woli przyjęcia należnego im wynagrodzenia. Zainteresowane podmioty mogły rejestrować do końca sierpnia 2016 roku za pomocą systemu PRL. SAiW Po weryfikacji oświadczeń z danymi z 60 bibliotek publicznych poinformował, że wynagrodzenie otrzymało 1185 uprawnionych. Są to:

1) twórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim;
2) tłumacze na język polski utworów wyrażonych słowem, powstałych w języku obcym i opublikowanych w języku polskim;
3) współtwórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim, których wkład jest utworem plastycznym lub fotograficznym;
4) wydawcy utworów wyrażonych słowem i opublikowanych w języku polskim,
5) spadkobiercy podmiotów wymienionych w pkt. 1)-3) [źródło: Regulamin korzystania z platformy „PLR”].

Wypłaty z tytułu wypożyczeń bibliotecznych

Średnia wypłat wyniosła ok. 2 tys. zł. Honoraria dla autorów, tłumaczy, twórców, współtwórców, a także ich spadkobierców zostaną wypłacone pod koniec tego roku. Środki na wypłaty pochodzą z Funduszu Promocji Kultury.

Wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne jest wypłacane na podstawie przepisów prawa, (Art. 28 oraz Art. 351 – 354 Ustawy o prawie autorskim), a także przepisami Rozporządzenia, oraz w oparciu o decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2016 r. (sygn. DWIM/706/16).

W 2017 roku ponownie uprawnieni będą mogli skorzystać z PRL. Aby to zrobić do 31 sierpnia 2017 roku trzeba się koniecznie zarejestrować na platformie PRL. Osoby, które będą robić to po raz pierwszy będą mogły od maja 2017 sprawdzić ISBN swojego tytułu na liście wypożyczeń i wtedy się zarejestrować.

Źródło zdjęć: pixabay.com