spot_img

26,5 mln zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Ogłoszono rozpoczęcie realizacji programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2017”. Budżet wynosi 26,5 mln zł. Program umożliwia bibliotekom zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Realizacja w toku

Biblioteka Narodowa ogłasza rozpoczęcie realizacji Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2017.

Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, zatwierdził Regulamin Priorytetu 1 na rok 2017, ustalając jego budżet na 26,5 mln zł.

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Bibliotece Narodowej powierzono obowiązki Operatora Priorytetu.

Nabór

Termin naboru wniosków do Priorytetu zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kryteriów i zasad rozdziału dotacji …” i dokonaniu podziału dotacji w poszczególnych województwach przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Następnie podział kwot zostanie zaakceptowany przez Zespół Sterujący i Dyrektora Biblioteki Narodowej i zatwierdzony przez Ministra. Po tych czynnościach na stronie BN zostanie opublikowany formularz wniosku na rok 2017 oraz termin ich nadsyłania do BN.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie, kontakty.

Źródło zdjęć: pixabay.com