spot_img

Którędy do czytelnika?

Lektura pokarmem wyobraźni – to główny temat konferencji poświęconej różnorodnym formom promocji czytelnictwa, w której udział wzięli nauczyciele bibliotekarze z Bielska-Białej i okolic. Wydarzenie było także dobrą okazją do odpowiedzi na pytanie „Którędy do czytelnika?”. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

Po powitaniu i otwarciu konferencji przez dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej nadszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości.

Miałam ten zaszczyt, że moje wystąpienie „Dobre strony stanu czytelnictwa w Polsce” zostało głównym tematem. Referat dotyczył dobrych praktyk czytelniczych oraz wskazania stanu czytelnictwa na podstawie analizy raportów i badań odnoszących się do tego zagadnienia. W trakcie wykładu nauczyciele bibliotekarze wzięli także udział w trzech mini konkurach z nagrodami od Lustra Biblioteki.

Pobierz bezpłatne grafiki „Lektura pokarmem wyobraźni”

Następnie głos zabrała Katarzyna Urbaniec, jedna z organizatorek konferencji, która zaprezentowała Flashmob czytelniczy jako przykład promocji książek, a także bibliotek pedagogicznych. Prezentacja prelegentki była wzbogacona o filmy ukazujące sposób w jaki można zorganizować takie przedsięwzięcie, nie tylko w środowisku bibliotekarskim.

Kolejny prelegent Krzysztof Marek Bąk (dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie) przedstawił referat „Ekslibris – szczypta humanizmu dla każdego” podczas którego zwrócił uwagę na księgoznaki wykonane m.in. techniką cyfrową. Ponadto temat ten był związany z jubileuszem 500-lecia polskiego ekslibrisu.

konferencje

iem konferencji były praktyczne warsztaty. Pierwsza grupa uczestników wzięła udział w grze miejskiej związanej z historią Pałacyku Rosta, gdzie mieści się siedziba biblioteki. Druga grupa bibliotekarzy uczestniczyła w warsztatach „Olbrzym bez słów” dotyczących promocji czytelnictwa metodą dramy. Z kolei trzecia grupa poznała tajemnice Kamishibai – teatru ilustracji.

Konferencja odbyła się 29 listopada 2016 roku.