spot_img

Czasopisma biblioteczne w wykazie czasopism punktowanych 2016

Jest nowy wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Dziś Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę punktowanych czasopism na 2016 rok. W bibliotekoznawstwie i informatologii bez zmian.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się nowy wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Zobacz, które czasopisma biblioteczne znalazły się na niej. Oto ranking dla bibliotekarzy.

17591 – tyle pozycji znajduje się na najnowszej ministerialnej liście czasopism naukowych na 2016 rok. Naukowcy dowiedzą się, ile punktów mogą zdobyć za publikację w poszczególnych tytułach – podaje MNiSW.

Standardowo czasopism zostały podzielone na trzy części: A ze współczynnikiem wpływu Impact Factor, B bez współczynnika IF i C dla badań humanistycznych.

Aktualne zestawienie czasopism bibliotecznych z 09 grudnia 2016 roku z listy B

Tytuł czasopisma Numer ISSN Liczba punktów za publikację w czasopiśmie naukowym 2014 Liczba punktów za publikację w czasopiśmie naukowym 2015 Liczba punktów za publikację w czasopiśmie naukowym 2016
Zeszyty Prasoznawcze 0555-0025 8 14 14
Rocznik Historii Prasy Polskiej 1509-1074 6 11 11
Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766 5 10 10
Polish Libraries 2300-9217 9 9
Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 1734-6576 7 9 9
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 1897-0788 3 9 9
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1230-5529 6 8 8
Biblioteka 0551-6579 5 8 8
Zagadnienia Informacji Naukowej 0324-8194 3 8 8
Rocznik Biblioteki Narodowej 0083-7261 6 7 7
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 0006-3940 1 7 7
Przegląd Biblioteczny 0033-202X 7 9 9
Roczniki Biblioteczne 0080-3626 5 7 7
Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy 2080-4938 4 7 7
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2081-1861 3 7 7
Forum Bibliotek Medycznych 1899-5829 3 7 7
Studia o Książce i Informacji 0524-4471 3 7 7
Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne 1640-7806 7 7
Folia Toruniensia 1641-3792 5 6 6
Folia Bibliologica 2449-8246 6 6
Toruńskie Studia Bibliologiczne 2080-1807 5 6 6
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 0079-3140 6 6
Zarządzanie Biblioteką 2081-1004 4 5 5
Przegląd Biblioterapeutyczny 2084-1353 1 5 5
Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1426-3777 5 5
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 0860-7435 4 4
Biblioteka i Edukacja 2299-565X 4 4
Bibliotekarz Lubelski 0137-9895 2 4 4
Nowa Biblioteka 1505-4195 2 4 4
Podkarpackie Studia Biblioteczne 2084-9338 2 3 3

Pełny wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowe czasopismo dla bibliotekarzy!

Pozostając w temacie czasopism serdecznie zapraszam do zapoznania się z nowym czasopismem branżowym dla bibliotekarzy „Biblioteka Publiczna” na stronie bibliotekapubliczna.com.
Nowe czasopismo „Biblioteka Publiczna” to odbicie codziennego życia bibliotek i dowód na to, że są one najlepszymi instytucjami publicznymi.

Wkrótce więcej szczegółów.

Zapraszam i polecam,

Barbara Maria Morawiec,
redaktor naczelna „Lustra Biblioteki”
redaktor naczelna „Biblioteki Publicznej”