spot_img

99 mln zł na digitalizację zbiorów BN i BJ

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Spośród 16 złożonych w konkursie do dofinansowania wyłoniono 5 projektów, których łączna wartość pozwoli na rozdysponowanie ponad 166 mln zł. Wniosek BN i BJ został najwyżej oceniony, otrzymując w części merytorycznej 84 punkty.

Zdigitalizowane i udostępnione w ramach Patrimonium zasoby kultury będą pochodziły z dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej (BN) i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), których zbiory ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie są zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Udostępnienie nastąpi za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – polona.pl, której interfejs graficzny zostanie rozbudowany. Projekt powstał w celu zaprezentowania i wykorzystania cyfrowych kopii egzemplarzy bibliotecznych – stanowiących cenne i unikalne polskie dziedzictwo kulturowe – przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców działających w branży kultury i kreatywnej.

Do digitalizacji wytypowane zostały dokumenty, spośród których część udostępniana jest na szczególnych warunkach ze względów bezpieczeństwa i ochrony zbiorów. Należą do nich m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), grafika, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1946 r., egzemplarze archiwalne druków ulotnych sprzed 1946 r. i inne zbiory wymagające szczególnej ochrony ze względów konserwatorskich. Przeprowadzona digitalizacja obejmie łącznie ponad milion obiektów – 652 tysięcy z zasobów BN oraz 348 tysięcy z BJ.

Źródło: Biblioteka Narodowa
Źródło zdjęć: LB