spot_img

4 dodatkowe programy MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne programy na 2017 r.: „Wspieranie samorządowych instytucji kultury”, „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”, „Promesa” oraz „Kultura cyfrowa”. 

Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci

Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.

Celem programu „Kultura cyfrowa” jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.

Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa

Celem programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa” jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

 

Nabór wniosków do wymienionych programów potrwa do 31 stycznia 2017 r.


Zobacz także 100 stypendiów dla bibliotekarzy na IFLA 2017