spot_img

100 stypendiów dla bibliotekarzy na IFLA 2017

Już w 2017 r. Wrocław będzie gościć ponad 3 tys. bibliotekarzy z całego świata podczas Kongresu Bibliotek i Informacji. MKiDN ogłosiło konkurs stypendialny dla bibliotekarzy. Czeka 100 stypendiów, które mogą być przeznaczone na pokrycie opłaty konferencyjnej i 7-dniowe uczestnictwo w IFLA.

W związku z organizowanym w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu Światowym Kongresem Bibliotek i Informacji IFLA, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował przyznać 100 stypendiów konferencyjnych bibliotekarzom z bibliotek publicznych. Celem Kongresu IFLA jest aktywizacja społeczności bibliotekarzy poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, umożliwienie zapoznania się ze światowymi trendami współczesnego bibliotekarstwa czy też motywowanie do realizacji nowatorskich projektów. Idea IFLA to również budowanie i ulepszanie standardów pracy współczesnych bibliotek, promowanie nowoczesnych rozwiązań wspierających ich dynamiczny rozwój, a także możliwość zdefiniowania miejsca polskich bibliotek w kontekście aktualnych światowych trendów – stopnia ich rozwoju oraz poziomu zaawansowania świadczonych przez nie usług. Będzie to szansa na zaprezentowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań wypracowanych samodzielnie oraz w ramach międzynarodowych projektów, z uwzględnieniem konserwacji wolumenów, zachowania zbiorów i digitalizacji. Będzie to także okazja do wymiany myśli wśród praktyków, jak również naukowców specjalizujących się w bibliotekoznawstwie, informacji naukowej i dziedzinach pokrewnych.

Stypendia konferencyjne

Dnia 2 stycznia 2017 r. zostanie otwarty nabór do konkursu o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych – IFLA, Wrocław 2017 .

Stypendia konferencyjne realizowane w ramach stypendiów z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są w dziedzinie zarządzania i wspierania rozwoju kadr kultury na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Przedmiotem konkursu są stypendia, mające charakter jednorazowego świadczenia finansowego w wysokości 3000 zł brutto, przeznaczone na pokrycie opłaty konferencyjnej obejmującej pełne, 7-dniowe uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji IFLA, Wrocław 2017.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 31 stycznia 2017 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów konferencyjnych Ministra KiDN na 2017 r. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) podpisane Potwierdzenie Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów konferencyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 10 kwietnia 2017 r. Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Dokumenty do pobrania

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN:

(22) 41 88 326; (22) 41 88 328 oraz pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl