spot_img

Partnerstwo dla książki – nowy program MKiDN dla bibliotek i księgarni

Minister Kultury ogłosił nowy program wspierający poprawę dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Kwota przeznaczona na te cele wynosi 5,1 mln złotych. Program ma charakter pilotażowy.

Kurcząca się dramatycznie liczba księgarń, szczególnie księgarń autorskich, które w ofercie mają niszowe często ambitniejsze tytuły, jest problemem, który zaczyna dotykać nie tylko czytelników, ale i niektórych wydawców czy samorządowe instytucje kultury, dla których księgarnie są często jedynymi partnerami przy organizacji wydarzeń literackich. Znikają księgarnie w małych miastach, będące, obok bibliotek, jedynym miejscem kontaktu z nowościami wydawniczymi. W obu wypadkach księgarze, mimo dużej elastyczności i gotowości adaptacji do nowych warunków, przegrywają w konkurencji np. ze sklepami internetowymi, które nie spełniają funkcji społecznych.
Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadań:

1) prowadzeniu szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;

2) prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;

3) prowadzeniu szkoleń dotyczących podniesienia kwalifikacji księgarzy;

4) promocji księgarń stacjonarnych i prowadzenia przez nie działań animujących czytelnictwo.

Dla bibliotekarzy oznacza to konieczność ustawicznego zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, które pozwolą im na skuteczniejsze działania w zakresie animowania kultury i życia społecznego. Oznacza to także potrzebę wdrażania w bibliotekach nowych narzędzi i usług, zwłaszcza takich, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece użytkowników młodych. Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek, w szczególności: a) uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek, b)rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych, c) wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne; d)wsparcie działalności księgarń stacjonarnych, e) wsparcie profesjonalnego kształcenia księgarzy, f) pomoc we wdrożeniu księgarń stacjonarnych do nowoczesnych standardów pracy, g) wzmocnienie funkcji księgarń stacjonarnych jako ośrodków animujących życie literackie.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2016 roku oraz do 31 marca 2017 roku.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2017. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 4 wnioski w programie, przy czym w przypadku przeprowadzenia II naboru do limitu wniosków złożonych w programie nie są wliczane wnioski odrzucone w I naborze z uwagi na błędy formalne.