spot_img

5 bibliotek zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński – rozporządzeniem z dn. 16 września 2016 r. – zaliczył do narodowego zasobu bibliotecznego (NZB) zbiory kolejnych bibliotek.

  • Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu
  • Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Wnioski o zaliczenie zbiorów tych bibliotek do NZB zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. NZB.

Dotychczas do NZB zaliczone były tylko zbiory Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej – na mocy rozporządzenia Ministra z dn. 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczane są zbiory mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i mają dużą wartość historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie, której wymogi określone są w rozporządzeniu.

Źródło: Biblioteka Narodowa