spot_img

63% Polaków nie czyta [raport Stan czytelnictwa w Polsce 2015]

Za niedługo poznamy stan czytelnictwa w Polsce. Wstępne wyniki badania wskazują, że tylko 37% badanych osób przeczytało przynajmniej jedną książkę. Wyniki finalne przedstawi Biblioteka Narodowa.

W najnowszych badaniach za 2015 roku odsetek osób nieczytających w Polsce wynosi aż 63%. Dwa lata temu stan czytelnictwa były nieco lepszy, a odsetek osób nieczytających wyniósł 58,3%.

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu 10 marca 2016 roku rozpatrzono m.in. informację o programie rozwoju czytelnictwa i o realizacji ustawy o egzemplarzu bibliotecznym.

Informację przedstawił dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Maciej Dydo.

Poziom czytelnictwa w Polsce spada. Według badań przeprowadzanych przez Bibliotekę Narodową co dwa lata, w 2015 r. 63% Polaków nie przeczytało ani jednej książki. Przyjęty przez rząd w październiku 2015 r. wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020” ma na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Po raz pierwszy realizacja programu będzie oparta na współdziałaniu dwóch Ministerstw: Kultury i Edukacji. Priorytetami programu są m.in. zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz inwestycje w infrastrukturę bibliotek [źródło].

Przeczytaj także

Źródło zdjęć: 1.