spot_img

Administracja ACADEMICA – system od strony bibliotekarza

Przekonaj się, jak łatwo możesz zarządzać innowacyjnym systemem wypożyczeń międzybibliotecznych w ACADEMICA. Dowiedz się, jak biblioteki mogą dołączyć do ACADEMICA oraz jakie są zalety i wady systemu. Zobacz prezentację interfejsu administracyjnego z naszych testów.

INTERFEJS ADMINISTRACYJNY – zarządzaj wypożyczeniami w bibliotece


Uprawnienia administracyjne dla bibliotekarza zamykają się w sześciu zakładkach:

 • godziny otwarcia – można tu ustalić oraz modyfikować godziny i terminy funkcjonowania biblioteki w kalendarzu tygodniowym, co pozwoli ustalić dostępność systemu dla użytkowników,
 • dodaj użytkownika – funkcja ta pozwala na dodanie do systemu czytelnika biblioteki przez wpisanie numeru karty bibliotecznej i podanie hasła dostępu oraz pozwala określić status użytkownika,
 • użytkownicy biblioteki – widok ten umożliwia zarządzanie zarejestrowanymi kontami użytkowników systemu oraz podgląd logowań do systemu,
 • terminalne biblioteczne dla biblioteki – opcja ta umożliwia dostęp do danych dotyczących czasu korzystania z terminali, liczby dostępu do publikacji i czytelników, a także wyświetlenie listy z tytułami publikacji, dodatkowo te dane można wyeksportować jako listę w pliku formatu Excel,
 • dostępność terminali – podgląd dostępność terminali w bibliotece umożliwia sprawdzenie rezerwacji dokonywanych na dany terminal,
 • statystyki – podają dane liczbowe o aktywności użytkowników systemu, rezerwacjach, terminalach, publikacjach, dodatkowo zestawienia zbiorcze za wybrany okres mogą zastać wyeksportowane jako lista w pliku formatu Excel.

Bibliotekarz zarządzający systemem może dokonać rezerwacji na prośbę użytkownika – wystarczy w tym celu w zakładce Rezerwacje wpisać numer karty bibliotecznej oraz wybrać termin zgłoszony przez użytkownika.

Zwróciłam kilka uwag, co do interfejsu i zmiany niektórych opcji w ACADEMICA, które usprawniłyby pracę dla użytkowników i bibliotekarzy. Efekty będzie można zobaczyć już pod koniec października.

Przystąpienie bibliotek do ACADEMICA

W chwili startu projektu Biblioteki Narodowej mogą zgłaszać się zainteresowane biblioteki. W ramach umowy partnerskiej biblioteka zobowiązuje się do wydzielenia minimum jednego komputera jako terminalu dostępu do ACADEMICA. System ACADEMICA przystosowany jest do starszych typów komputerów, dzięki czemu wymagania systemowe nie stawiają ograniczeń instalacji. System będzie można wdrożyć, dzięki pendrive na którym znajdą się wszystkie potrzebne narzędzia. Oprócz tego biblioteka otrzyma zestaw materiałów promocyjnych oraz poradniki.

Rejestracja czytelników w ACADEMICA

Rejestracja czytelników w ACADEMICA dokonywana będzie za pomocą kart bibliotecznych. W ten sposób loginem czytelnika będzie numer takiej karty, Biblioteka Narodowa nie będzie zbierać danych osobowych użytkownika ACADEMICA – dostęp do nich będzie miała jedynie biblioteka partnerska. Wynika to z mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami. Każdy pełnoprawny użytkownik musi jednorazowo przyjść do biblioteki w celu aktywizacji konta.

Pomoc dla bibliotekarzy

Na przełomie listopada i grudnia realizowane będą webinaria dla bibliotekarzy. Powstanie także screencast dla bibliotekarzy i czytelników w wersji z lektorem.

Zalety ACADEMICA dla bibliotek partnerskich:

 • poszerzenie oferty edukacyjnej dla czytelników biblioteki, w tym o najnowsze publikacje naukowe,
 • ułatwienie usługi wypożyczeń międzybibliotecznych – zastąpienie formy tradycyjnego wysyłania egzemplarzy pocztą na szybszą formę cyfrową,
 • zminimalizowanie kosztów tradycyjnej usługi wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • dostosowanie systemu ACADEMICA do pracy na starszych typach komputerów,
 • szybka instalacja systemu ACADEMICA z pendriva,
 • łatwość administracji systemem przez bibliotekarza.

Wady ACADEMICA:

 • projekt jest stale rozwijany, dlatego może występować trochę błędów związanych z jego korzystaniem,
 • kontrola czytelników w razie jakiejkolwiek próby kopiowania treści publikacji chronionych prawem autorskim,
 • konieczność przygotowania odpowiedniego terminala z zabezpieczeniami dla użytkowników,
 • zbędna zakładka „Moje ustawienia”, gdyż wszystkie opcje zarządzania znajdują się w zakładce „Administracja”,
 • biblioteka partnerska ponosi wszelkie konsekwencje w przypadku zagubienia bądź kradzieży pendrive z systemem – regulacje te będą zamieszczone w regulaminie.

Po tekstach systemu ACADEMICA od strony bibliotekarza nie wystąpiły żadne błędy. Rejestracja użytkowników odbywa się szybko, jedynie przez wpisanie numeru karty bibliotecznej i podanie hasła dostępu.

Przy niewłaściwym użytkowaniu ACADEMICA bibliotekarz może usunąć rezerwacje na danych terminalu bądź pozbawić użytkownika częściowego lub całkowitego dostępu do systemu.

Przejrzysty 2-tygodniowy kalendarz ułatwia zarządzanie dostępnością terminalu oraz poszczególnymi rezerwacjami. Przy tabeli znajduje się legenda z poszczególnymi oznaczeniami, gdzie każde z nich oznaczone jest innym kolorem. Natomiast w kalendarzu tygodniowym można nie tylko ustalić godziny otwarcia biblioteki, ale także wyjątki takie jak święta i weekendy oraz ustalić dni, w których system będzie niedostępny dla czytelników.

Dodatkowo zalogowany bibliotekarz może również korzystać z systemu jak użytkownik podczas pracy na terminalu.

W chwili uruchomienia ACADEMICA dodane zostaną zakładki aktualności, regulaminu oraz pomocy.

ACADEMICA sprawdzi się szczególnie w środowisku naukowym przez wdrożenie systemu do bibliotek naukowych i akademickich. Biblioteki publiczne i każde inne, które nie posiadają odpowiednich zbiorów naukowych również wiele zyskają udostępniając ACADEMICA, gdyż przyciągną uwagę badaczy, którzy poszukują materiałów do pracy.

Zapraszamy do korzystania z ACADEMICA. Szczegóły projektu dostępne są na stronie academica.edu.pl – wkrótce ten adres będzie też umożliwiał dostęp do zasobów ACADEMICA.

Tekst powstał przy wsparciu Biblioteki Narodowej, która udostępniła system ACADEMICA do testów red. nacz. Lustra Biblioteki.

Przeczytaj także relację z konferencji o projekcie ACADEMICA oraz artykuł o Projekcie Merkuriusz.