spot_img

Pieniądze na projekty biblioteczne i nie tylko

Zobacz, gdzie możesz obecnie składać wnioski i zdobyć dofinansowania bądź granty na różne projekty.

Informacje o aktualnych naborach znajdziesz też w TERMINARZU. Serwis „Dofinansowania dla bibliotek” to odpowiedź na oczekiwania bibliotekarzy, którzy poszukują dodatkowych źródeł finansowania swoich jednostek i zwiększenia budżetu. Jest dostępny bezpłatnie!

Infrastruktura bibliotek 2021-2025

 • Cel: Budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja bibliotecznych obiektów budowlanych, wraz z ich wyposażeniem.
 • Dofinansowanie: 500 000 zł do 2 250 000 zł
 • Wkład własny: 15% – 35%
 • Termin złożenia wniosku: 10.10.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Równać szanse – Małe granty

 • Cel: Rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które ułatwią jej dobry start w dorosłe życie.
 • Dofinansowanie: 12 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Termin złożenia wniosku: 09.10.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Konkurs im. Olgi Rok

 • Cel: Wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.
 • Dofinansowanie: 5000 zł
 • Wkład własny: nie dotyczy
 • Termin złożenia wniosku: 31.08.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

 • Cel: Wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
 • Dofinansowanie: 10 000 zł
 • Wkład własny: brak
 • Termin złożenia wniosku: 30.09.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Bank Młodych Mistrzów Sportu

 • Cel: Wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
 • Dofinansowanie: 7000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Termin złożenia wniosku: 30.09.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

 • Cel: Wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.
 • Dofinansowanie: min. 10 000 000 zł
 • Wkład własny: 20,29%
 • Termin złożenia wniosku: 29.09.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

 • Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.
 • Dofinansowanie: max. 3 532 088 zł
 • Wkład własny: brak
 • Termin złożenia wniosku: do czasu wyczerpania alokacji

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki