spot_img

SKRZYDŁA DLA MAMY

Ile?

do 20 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Zobacz terminarz

Operator

Fundacja BGK

Strona www

fundacja.bgk.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie i aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, a także niepracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz dziećmi z niepełnosprawnością.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na różnego typu działania, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności, w tym na:

 • przygotowanie zajęć/warsztatów
 • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.
 • przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć
 • cykl warsztatów o różnej tematyce
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych
 • usługę księgową
 • koordynację projektu
 • koszty wynajęcia sali na warsztaty
 • ewentualne porady specjalistyczne, ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • minimum 60 dni (2 miesiące).

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie – Mamy kreatywne Mamy – 20 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy w Lublińcu – Mama na swoim! Mama na etacie! – 20 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju – MAMY – to! II – 19 990,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy – Aktywna Mama = Szczęśliwa Rodzina – 17 689,00 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn – Uskrzydlamy mamy – 11 826,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie – Czas na MAMY II – 14 600,00 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie – MAMY czas na rozwój – 14 500,00 zł (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego – Mamy w Działaniu! – 15 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – Mama może wszystko – – 14 982,00 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy – Mamy klucz do sukcesu – 9 500,00 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • domy kultury
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego)
 • koła gospodyń wiejskich.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Czy inne biblioteki mogą złożyć wniosek?

Inne biblioteki mogą też nawiązać partnerstwa z podanymi uprawnionymi podmiotami. 

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 20 tys. zł. Operator przyznaje dotację na 30 projektów.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosi 600 000 zł (w poprzedniej edycji 450 000 zł).

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Nie. Dokumenty są wysyłane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór zazwyczaj jest ogłaszany w czerwcu i trwa do sierpnia.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację Generator.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta
 • składania i wypełniania wniosku.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zaangażowanie mam i ich dzieci.
 • Cykliczność działań.
 • Ułatwienie powrotu do pracy po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem/dziećmi, podwyższanie swoich kompetencji oraz pomoc w odkrywaniu własnych talentów.
 • Działania o różnym charakterze, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności.

Co jest ważne dla projektu?

 • Wsparcie mam z mniejszych miejscowości.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • kobiety z mniejszych miejscowości, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych
 • kobiety niepracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz dziećmi z niepełnosprawnością.

Należy pamiętać o tym, by biblioteka znajdowała się w gminie liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria merytoryczne

 • Rozpoznanie potrzeb grupy docelowej – w jakim stopniu projekt odpowiada na potrzeby i aktywizuje mamy.
 • Przydatność w powrocie do aktywności zawodowej/podniesienie kompetencji zawodowych – w jakim stopniu projekt pomaga mamom w powrocie do aktywności zawodowej, po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.
 • Sposób dotarcia do grupy docelowej – w jaki sposób grantobiorca dotrze z projektem do potencjalnych uczestniczek i zapewni promocję projektu.
 • Przejrzystość budżetu – czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami i zostały uzasadnione w projektu.
 • Ogólna atrakcyjność projektu – dodatkowa ocena ogólnej atrakcyjności projektu.

Kryteria formalne:

 • Złożenie kompletnego wniosku.
 • Zgodność terytorium działania wnioskodawcy z założeniami konkursu (gminy do 25 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Zgodność celów projektu z założeniami programu.
 • Czas trwania projektu minimum 60 dni, czyli 2 miesiące.
 • Uwzględnienie tablicy informacyjnej w budżecie.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może zostać przeznaczona na koordynację projektu – 1 000,00 złotych brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może być przeznaczona na usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto.
 • Maksymalna kwota z dofinansowania, która może zostać przeznaczona na koszty wynajęcia sali na warsztaty – 1 000,00 złotych brutto.

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 14 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • Przygotowanie zajęć/warsztatów.
 • Zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.
 • Przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć.
 • Cykl warsztatów o różnej tematyce.
 • Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych
 • Usługę księgową, nie więcej niż 500,00 złotych brutto.
 • Koordynację projektu, nie więcej niż 1 000,00 złotych brutto.
 • koszty wynajęcia sali na warsztaty, nie więcej niż 1 000,00 złotych brutto
 • ewentualne porady specjalistyczne, ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.)
 • drobny poczęstunek
 • część kwoty może być przeznaczona na zakup sprzętu, który będzie wykorzystany w czasie projektu oraz już po projekcie w ramach kontynuacji czy organizowania podobnego typu zajęć.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakich podwykonawców nie można zatrudnić?

Nie wolno do realizacji projektu angażować podwykonawców związanych z nim kapitałowo (np. spółki powiązane) lub osobowo (np. bliscy i członkowie rodziny).

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Instrukcję znajdziesz tutaj.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji BGK.

 • Miriam Gędek, miriam.gedek@fundacjabgk.pl
 • Lista kontaktów jest dostępna tutaj.
 • Fundacja BGK, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!