spot_img

BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

Ile?

7 000 zł

Niewymagany

20%

Kiedy?

4 terminy – zob. terminarz

Operator

Fundacja Santander

Strona www

fundacja.santander.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat, np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady, treningi ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.
 • inne działania, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • w ciągu 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Biblioteki nie otrzymały dotacji w ostatnich naborach. Brak informacji, czy składały wnioski.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • domy kultury
 • kluby sportowe
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • szkoły
 • przedszkola
 • koła gospodyń wiejskich
 • samorządy
 • inne organizacje posiadające zdolność prawną.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 7 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 160 000 zł. Przyznanych zostanie ok. 23 dotacji.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek w ramach całego programu w danym roku kalendarzowym.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Są ogłaszane 4 namowy w danym roku, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 11 grudnia 2023 roku.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania promujące przedsięwzięcia sportowe oraz zasady fair play w sporcie.
 • Wspieranie rozwoju fizycznego odbiorców projektu.
 • Organizacja drużynowych zawodów sportowych, olimpiad, paraolimpiad, treningów oraz innych działań, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego odbiorców projektu.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • osoby w wieku od 5 do 26 lat
 • dorośli na rzecz wyżej wymienionych osób.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny wniosku:

 • potrzeba społeczna realizacji projektu na danym terenie, we wskazanym środowisku
 • zgodność projektu z założeniami programu
 • pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu
 • wartości wychowawcze i edukacyjne płynące z realizacji projektu
 • wiarygodny i rzetelny kosztorys
 • promocja projektu
 • dodatkowo brana jest pod uwagę opinia ekspertów na temat wniosku.

Kto dokonuje oceny?

Komisja konkursowa operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 50 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Brak informacji w regulaminie.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji Santander:

 • tel. 22 586 89 99
 • fundacja@santander.pl
 • Fundacja Santander Bank Polska S.A, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!