spot_img

Pieniądze na modernizację bibliotek czekają!

Aktualnie trwają cztery konkursy, w których można zdobyć finanse na modernizację biblioteki, budowę nowego budynku, prace konserwatorskie zabytkowych obiektów lub poprawę efektywności energetycznej siedzib bibliotek.

Informacje o aktualnych naborach znajdziesz też w TERMINARZU. Serwis „Dofinansowania dla bibliotek” to odpowiedź na oczekiwania bibliotekarzy, którzy poszukują dodatkowych źródeł finansowania swoich jednostek i zwiększenia budżetu. Jest dostępny bezpłatnie!

Infrastruktura bibliotek 2021-2025

 • Cel: Budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja bibliotecznych obiektów budowlanych, wraz z ich wyposażeniem.
 • Dofinansowanie: 500 000 zł do 2 250 000 zł
 • Wkład własny: 15% – 35%
 • Termin złożenia wniosku: 10.10.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 • Cel: Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.
 • Projekty: finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, nakłady konieczne
 • Dofinansowanie: 150 000 zł – 3 500 000 zł
 • Wkład własny: 2%
 • Termin złożenia wniosku: 16.08.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

 • Cel: Wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.
 • Projekty: różne, zobacz tutaj, w tym roboty budowlane obejmujące rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż, remont, rozbiórkę; zakup sprzętu lub wyposażenia; prace konserwatorskie
 • Dofinansowanie: min. 10 000 000 zł
 • Wkład własny: 20,29%
 • Termin złożenia wniosku: 29.09.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

 • Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.
 • Projekty: można zrealizować lub pokryć przedsięwzięcia polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej, zobacz przykłady tutaj
 • Dofinansowanie: max. 3 532 088 zł
 • Wkład własny: brak
 • Termin złożenia wniosku: do czasu wyczerpania alokacji

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Źródło zdjęć: freepik.com