spot_img

Dewastacja Biblioteki Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego po rosyjskim ataku

Zachęcam do lektury artykułu o Centralnej Bibliotece Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina, która została zniszczona przez rosyjski atak w marcu ubiegłego roku. Profesor Iryna Zhuravliova w artykule czasopisma „Polish Libraries” opisuje sytuację miasta i skalę zniszczeń w Charkowie, ale też skupia uwagę na uniwersytecie i jego jednostkach bibliotecznych.

W związku z ciągle trwającymi ostrzałami i atakami wroga, obecnie nie da się oszacować stopnia zniszczeń infrastrukturalnych. Straty uniwersytetu wyrządzone przez rosjan wynoszą około 100 mln euro. Autorka podaje, że główny budynek biblioteki został pozbawiony okien, zniszczono strop w magazynach książek i czytelniach oraz komputery w czytelniach i oddziałach biblioteki. Księgozbiór został zalany, a w wyniku licznych awarii w dostawie prądu, ciepła i wody pojawiła się pleśń na ścianach i książkach.

Historyczny budynek biblioteki także ma wybite okna, uszkodzone drzwi wewnętrzne, zniszczone systemy grzewcze i wodociągowe. W wyniku ataku rakietowego odłamki pocisków i rozbite fragmenty ram okiennych oraz szkło uszkodziły cenne zbiory. W kolejnych dwóch zniszczonych budynkach uczelni nie da się ocenić ogólnych strat zbiorów i pomieszczeń.

W tekście umieszczono fotografie ukazujące ruiny oraz pozostałości po uniwersytecie i jego bibliotekach. Całość uzupełniono o historię biblioteki i jej zbiorów.

Czytaj artykuł „The Central Scientific Library of the Karazin Kharkiv National University under Russian Attack” na polishlibraries.bn.org.pl. Tekst jest dostępny w języku angielskim. Publikacja tego artykułu to nie jedyne działania podjęte przez Bibliotekę Narodową na rzecz ukraińskich bibliotek. Zachęcam również do lektury rozdziału „Wsparcie bibliotek w Ukrainie” zamieszczonego w Sprawozdaniu BN za 2022 rok (od s. 102).

W serii „Ukraińskie biblioteki w obliczu wojny”: