spot_img

Programy dotacyjne dla bibliotek. Gdzie można złożyć wniosek?

Biblioteki różnych typów mogą ubiegać się o zewnętrzne dofinansowania na realizację wielu projektów. Sprawdź, gdzie można aplikować i jak zdobyć dodatkowe fundusze.

Patriotyzm Jutra

 • Cel programu: Odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski.
 • Jakie projekty? Np. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne, wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, inne projekty opisane na stronie programu w rozdziale II
 • Ile? 5000 zł – 70 000 zł
 • Wkład własny: 10% – 20%
 • Do kiedy? 22.02.2024 do godz. 23.59
 • Szczegóły, dokumenty i wskazówki

Równać szanse – Małe granty

Wzmocnij Swoje Otoczenie

 • Cel programu: Wsparcie rozwoju lokalnych inicjatyw z myślą o mieszkańcach gmin.
 • Jakie projekty? Np. remont i wyposażenie bibliotek, zakup defibrylatora, inne projekty opisane na stronie programu w rozdziale II
 • Ile? do 24 000 zł
 • Wkład własny: Niewymagany
 • Do kiedy? 15.03.2024
 • Szczegóły, dokumenty i wskazówki
 • UWAGA: Lista gmin i powiatów zaproszonych do programu została podana w paragrafie 3 ust. 3 regulaminu – załączniku nr 1.

Kultura – Interwencje

 • Cel programu: Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
 • Jakie projekty? Np. organizacja wydarzeń kulturalnych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, wystaw, inne projekty opisane na stronie programu w rozdziale II
 • Ile? 10 000 zł – 150 000 zł
 • Wkład własny: 25%
 • Do kiedy? 18.03.2024
 • Szczegóły, dokumenty i wskazówki

Dotacje mFundacji

 • Cel programu: Wsparcie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu zgodnych z tematyką programu w danym roku. Od października 2023 do września 2024 roku jest to geometria.
 • Jakie projekty? Np. łączące edukację matematyczną z ekologią, konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia spotkania, warsztaty, inne projekty opisane na stronie programu w rozdziale II
 • Ile? Różne kwoty
 • Wkład własny: Niewymagany
 • Do kiedy? Nabór całoroczny / Zobacz terminarz
 • Szczegóły, dokumenty i wskazówki

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

 • Cel programu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.
 • Jakie projekty? Np. ocieplenie budynku, przebudowa systemów grzewczych, budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, tworzenie zielonych dachów i tzw. „żyjących, zielonych ścian”, inne projekty opisane na stronie programu w rozdziale II
 • Ile? do 3 532 088 zł
 • Wkład własny: Niewymagany
 • Do kiedy? do czasu wyczerpania alokacji
 • Szczegóły, dokumenty i wskazówki

Granty Fundacji Lotto

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz:

 • listę programów przeznaczonych dla bibliotek i innych instytucji
 • wygodny terminarz naborów
 • wzory wniosków
 • wskazówki
 • przydatne dokumenty
 • kryteria oceny wniosków
 • przykłady kosztów kwalifikowanych
 • przykłady zrealizowanych projektów
 • listy rankingowe z poprzednich naborów
 • poradnik „Jak napisać dobry wniosek?”
 • i wiele innych.
 • Wszystko to bezpłatnie i w wolnym dostępnie dla każdego!

Uprzedzając liczne pytania o to, czy biblioteki szkolne mogą składać wnioski: potrzebne informacje zostały podane na stronie danego programu w rozdziale IV. Oczywiście nie będzie podane wprost 'bibliotek szkolna’, ponieważ biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się ze swoim organizatorem lub bezpośrednio z operatorem programu.

Źródło zdjęć: BMM