spot_img

GRANTY FUNDACJI LOTTO

Ile?

Różne kwoty

Wkład własny

5%

Kiedy?

Nabór całoroczny / Zobacz terminarz

Operator

Fundacja LOTTO

Strona www

fundacjalotto.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Brak informacji

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie projektów z obszaru sportu, kultury, edukacji, pomocy społecznej i ekologii.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na różnego typu działania związane z poniższymi kategoriami:

 • kultura i tradycja
 • historia
 • sport
 • edukacja
 • pomoc społeczna.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • zgodne z zaplanownym harmonogramem.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie otrzymała 5 tys. złotych na realizację projektu „Wychowanie przez czytanie”, dzięki któremu udało się wzbogacić księgozbiór o 328 nowych publikacji.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu otrzymała darowiznę na realizację projektu „Klub Aktywnego Seniora”. Stworzone zostało miejsce przyjazne seniorom, zapewniające wsparcie oraz ćwiczenie umysłu dla osób w wieku 60+. Biblioteka zakupiła 4 tablety do szkoleń, 20 gier planszowych do ćwiczeń mnemotechnicznych.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w ramach projektu „Biblioteka w grze!” zorganizowana zajęcia edukacyjne dla dzieci, zakup gier planszowych i upominków dla uczestników.

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • domy kultury
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • szkoły
 • przedszkola
 • kluby sportowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • parafie
 • inne instytucje kultury
 • szpitale
 • domy dziecka
 • inne organizacje/instytucje.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Wsparcie udzielane jest w formie darowizny pieniężnej w złotych polskich w kwocie brutto lub netto, w zależności od przedstawionego przez wnioskodawcę preliminarza kosztów projektu.

Czy trzeba wnieść wkład własny?

Wymagany wkład własny wynosi 5% i może składać się ze środków pochodzących od Wnioskodawcy i z innych źródeł np. dotacji samorządowych.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Ile można zgłosić wniosków?

Brak informacji.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Nabór trwa przez cały rok. Wnioski należy składać na nie mniej niż 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Projekt zgodny z celami statutowymi Fundacji.
 • Dokładny cel i opis projektu.
 • Szczegółowy harmonogram działań.
 • Preliminarz kosztów projektu z zaznaczeniem z jakich źródeł finansowania dany koszt będzie pokrywany.
 • Zapewnienie wkładu własnego.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • użytkownicy biblioteki
 • lokalna społeczność.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym oraz ocenie Zarządu Fundacji. Niestety nie podano szczegółowych kryteriów.

W regulaminie podano informację, że przy ocenie wniosku brana jest pod uwagę zadeklarowana wartość wkładu własnego i montaż finansowy uwzględniający różne źródła finansowania projektu. 

Kto dokonuje oceny?

Zarząd Fundacji.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na koszty niezbędne dla realizacji projektu.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • tel. 22 290 29 03
 • fundacja@fundacjalotto.pl
 • Fundacja Lotto, ul. Targowa 25 03-728 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!