spot_img

Priorytet 3. NPRCz – wzory wniosków na rok 2022 [zmiany]

Do 31 października 2021 roku można składać wnioski na rok 2022 do Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Poniżej dostępne są wnioski do pobrania, które dyrektor szkoły, przedszkola, biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego.

Wnioski do pobrania

Zmiany w stosunku do wzoru na rok 2021:
– na początku wniosku tekst Przed wypełnieniem wniosku…uzupełniono o „oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U. poz. 1675)
– przy „WNIOSEK” usunięto słowa „o wsparcie na 2021 rok”
– w tabeli nr 1 w wierszu 5. Adres do korespondencji dodano pola: Gmina, Powiat, Województwo
– w tabeli nr 4 dodano wiersz: Czy w odniesieniu do placówki wychowania przedszkolnego zostało udzielone wsparcie finansowe w poprzednich latach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
– zamieniono kolejność pól: Status wniosku (przyjęty/odrzucony) z Uwagi organu prowadzącego.

Zmiany w stosunku do wzoru na rok 2021:
– na początku wniosku tekst Przed wypełnieniem wniosku…uzupełniono o „oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U. poz. 1675)
– przy „WNIOSEK” usunięto słowa „o wsparcie na 2021 rok”
– w tabeli nr 1 w wierszu 5. Adres do korespondencji dodano pole Województwo
– w tabeli nr 3 dodano wiersz: Czy w odniesieniu do szkoły/biblioteki pedagogicznej zostało udzielone wsparcie finansowe w poprzednich latach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
– zamieniono kolejność pól: Status wniosku (przyjęty/odrzucony) z Uwagi organu prowadzącego.

Stosowne informacje powinny pojawić się również na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Inspiracje na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną znajdziesz TUTAJ.

Zobacz też informacje o Priorytecie 3. NPRCz na stronie internetowej MEiN.

O Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Źródło zdjęć: freepik.com