spot_img

Dodatkowe pieniądze na projekty biblioteczne. 6 programów

EtnoPolska 2022

 • Cel: Rozwijanie działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.
 • Dofinansowanie: od 10 000 złotych do 150 000 złotych
 • Wkład własny: 5%
 • Termin złożenia wniosku: 17 stycznia 2022
 • Szczegóły
 • Biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku

Niepodległa

 • Cel: Szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.
 • Dofinansowanie: od 10 000 złotych do 100 000 złotych
 • Wkład własny: 15%
 • Termin złożenia wniosku: 14 stycznia 2022
 • Szczegóły
 • Biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku

Ojczysty – dodaj do ulubionych

 • Cel: Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.
 • Dofinansowanie: od 10 000 złotych do 75 000 złotych
 • Wkład własny: 10%
 • Termin złożenia wniosku: 10 stycznia 2022
 • Szczegóły
 • Biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku

Fundusz Naturalnej Energii

 • Cel: Kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska i aktywnej edukacji ekologicznej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.
 • Dofinansowanie: 10 000 złotych
 • Wkład własny: brak
 • Termin złożenia wniosku: 8 stycznia 2022
 • Szczegóły

Poprawa dostępu do kultury i sztuki

 • Cel: Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
 • Dofinansowanie: od 100 000 euro do 500 000 euro
 • Wkład własny: 15%
 • Termin złożenia wniosku: 14 lutego 2022
 • Szczegóły

Infrastruktura bibliotek

Źródło zdjęć: freepik.com