spot_img

10 tys. zł na projekt ekologiczny – konkurs grantowy

Trwa składanie wniosków w XII edycji konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii. Biblioteki publiczne i szkolne mogą się ubiegać o grant w wysokości 10 tys. zł na projekt ekologiczny.

Konkurs grantowy Funduszu Naturalnej Energii

Celami konkursu są: kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska i aktywnej edukacji ekologicznej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje, które działają na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Mogą to być m.in.: biblioteki publiczne, biblioteki szkolne, ośrodki kultury, samorządy, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.

W poprzedniej edycji granty otrzymały między innymi: GBP w Kęsowie na projekt #Ekomaniacy, MBP w Legionowie na projekt Sąsiedzi, czyli co się roi się w Legionowie… oraz Biblioteka Publiczna w Sokółce na projekt Zero waste w bibliotece.

Dofinansowanie

Przyznawane są granty w wynosi 10 tys. złotych. Łączny budżet wynosi 400 tys. złotych.

Ważnymi tematami podjętymi w ramach realizacji zadań są:

  • poszanowanie wody, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie
  • poszanowanie energii, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie oraz alternatywne źródła energii
  • działania odpowiadające na wyzwania związane ze zmianami klimatu
  • bioróżnorodność i działania sprzyjające jej poznaniu i zachowaniu.

Warunki

  • złożenie wniosku do 8 stycznia 2022 roku
  • można złożyć tylko jeden wniosek
  • realizacja projektu do 31 lipca 2022 roku.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie gazsystemdlanatury.pl.

Źródło zdjęć: freepik.com