spot_img

8 mln zł dotacji na rozwój kultury cyfrowej

O ponad pół miliona złotych minister kultury zwiększył budżet odwołań w programie „Kultura cyfrowa”. Na projekty związane z udostępnianiem cennych zasobów kulturowych w sieci MKiDN, w I naborze i w trybie odwołań, przekazało w sumie ponad 8 mln zł. Dotacje zostały przeznaczone na rozwój archiwów cyfrowych, bibliotek on-line, aplikacji mobilnych czy digitalizację cennych dzieł i zabytków. Część projektów będzie realizowana w trybie dwu lub trzyletnim – podaje MKiDN.

Listę przyznanych dofinansowań w pierwszym naborze dla projektów digitalizacyjnych bibliotek znajdziesz w tym artykule.

Wyniki odwołań

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu „Kultura cyfrowa”. Na liście znalazły się 2 projekty bibliotek.

  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida – Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu – 90 000,00 zł
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej – 70 000,00 zł

Pozytywną decyzję otrzymało wiele instytucji kultury i fundacji, dzięki czemu np.

  • Fundacja im. Tomasza Stańko będzie mogła zdigitalizować i udostępnić archiwalne partytury kompozytora (75 tys. zł),
  • Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi będzie mogła rozpocząć realizację kolejnego etapu digitalizacji etiud dokumentalnych Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (100 tys. zł),
  • Fundacja Archeologia Fotografii będzie mogła zrealizować kolejny etap projektu „Wirtualne Muzeum Fotografii – opracowanie i udostępnienie archiwów polskich fotografów” (50 tys. zł),
  • Muzeum Historyczne Skierniewic przystąpi do prac nad projektem „Skierniewickie Muzeum Cyfrowe. Digitalizacja lokalnych archiwaliów i zasobów ikonograficznych” (45 tys. zł).

Na uwagę zasługuje także projekt Fundacji Nowoczesna Polska, który polega na rozwoju serwisu „Wolne Lektury”. Fundacja otrzymała na ten cel 420 tys. zł na kolejne trzy lata, w tym 130 tys. zł w 2020 r. Więcej szczegółów w materiale MKiDN.

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Czytaj więcej na gov.pl/web/kultura

Inne programy

Wnioski można składać także do programów:

Źródło zdjęć: freepik.com – senivpetro