spot_img

Wi-Fi dla bibliotek w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego”

Wszystkie gminy i biblioteki publiczne mogą wziąć udział w konkursie „Publiczny internet dla każdego”. Celem projektu, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jest zapewnienie w miejscach publicznych – w tym w bibliotekach – bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu.

W ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” wsparcie udzielane jest na:

  • instalację całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi;
  • modernizację istniejącej publicznej sieci Wi-Fi;
  • rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.

Zadania te mogą zostać wdrożone na terenie bibliotek publicznych. Wnioskodawcami konkursu mogą być gminy. Kwota dofinansowania, o którą mogą starać się gminy to 64 368 zł. Łączna wielkość środków przeznaczonych na realizację konkursu wynosi 120 mln złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2020 roku. Szczegółowe informacje, w tym regulamin, wzór wniosku o dofinansowanie i inne dokumenty do pobrania, dostępne są na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Konkurs „Publiczny internet dla każdego” organizowany jest w ramach działania 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jest on wzorowany na inicjatywie Komisji Europejskiej pn. ,,WiFi4EU”, realizowanej ze środków instrumentu „Łącząc Europę”, której celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w miejscach publicznych w wybranych gminach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło zdjęć: freepik.com – jcomp