spot_img

Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym – nabór wniosków

Aż 3,5 mln euro czeka w programie „Kultura”. Już 16 stycznia zostanie otwarty nabór do Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej.

[Aktualizacja 15.03] MKiDN wydłuża termin składania wniosków do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Program Kultura. Działanie 1

Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r. Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania ze środków programu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln euro, a maksymalna 3,5 mln euro.

Wnioski można składać w dwóch poddziałaniach:

  • Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
  • Poddziałanie 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego (infrastruktura niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Uprawnione podmioty

O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać m.in. publiczne instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne, organizacji pozarządowe czy kościoły i związki wyznaniowe.

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie do 30 marca 2020;
  • każdy projekt realizowany w ramach naboru: musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie eogkultura.mkidn.gov.pl

Trwa również nabór w ramach działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, gdzie można ubiegać się od 100 tys. do nawet 500 tys. euro dofinansowania. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki.

Źródło zdjęć: pixabay.com – klimkin