spot_img

Kultura cyfrowa – wyniki programu MKiDN

MKiDN przyznał dofinansowania w programie „Kultura cyfrowa”. Na liście dofinansowanych jest osiem projektów digitalizacyjnych bibliotek.

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku – Piłsudscy po sąsiedzku – 82 705,00 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920 – 57 600,00 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z digitalizacją czasopism byłego województwa leszczyńskiego – 38 220,00 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – Digitalizacja czasopisma „Lodzer Volkszeitung” i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi – 32 500,00 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – Od starodruku do wirtualnego muzeum lalek – 25 948,00 zł
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy – Włochowskie Opowieści – 18 780,00 zł
 • Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu – Regionalne kolekcje tematyczne w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej – 12 000,00 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku – Akta Rady Miasta Sanoka – digitalizacja i udostępnienie zasobu – 11 150,00 zł

Odwołania

Dofinansowania nie otrzymały

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida – Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu
 • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu – Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie źródeł do dziejów dawnej ziemi sandomierskiej XIV-XX w. – kontynuacja
 • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu – Digitalizacja i udostępnienie źródeł rękopiśmiennych (XVI-XX w.) ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej wraz z konserwacją
 • Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego – Księgozbiór Józefa Szujskiego na nowo odkryty
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. E. Wanieka w Ustrzykach Dolnych –  Bieszczadzka Biblioteka Cyfrowa – udostępnienie zdigitalizowanych czasopism lokalnych oraz zbiorów regionalnych
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu – Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji negatywów Władysława Dziurzyckiego i Czesława Datko
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku – Pomorskie S.O.S.
 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego – Rozbudowa zasobów Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku – Giżyckie Archiwum Cyfrowe (GAC): rozbudowa i wizualizacja zasobów

Odwołania można składać do 24 lutego 2020 r. 

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com