spot_img

Infrastruktura kultury – wyniki programu MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Infrastruktura kultury. Wśród beneficjentów znalazło się 11 bibliotek, które zainwestują w modernizację i wyposażenie swoich siedzib, modernizację infrastruktury bibliotek cyfrowych czy kupno książkomatu. Dodatkowo jedno muzeum dzięki dotacji sfinansuje zakup nowoczesnego systemu bibliotecznego i zakup sprzętu informatycznego.

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

 • Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu – Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja – 150 000,00 zł w 2020 r. i 500 000,00 zł w 2021 r.
 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida – Modernizacja infrastruktury Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej – 420 000,00 zł
 • Biblioteka Miejska w Łodzi – Główna siedziba Biblioteki Miejskiej w Łodzi – przebudowa i modernizacja – 100 000,00 zł w 2020 r. i 300 000,00 zł w 2021 r.
 • Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Brylantowa biblioteka – modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki – 300 000,00 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida – Remont i zakup wyposażenia do działu magazynów i zbiorów zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – III etap –250 000,00 zł
 • Biblioteka Kraków – Biblioteka zmian – zakup wyposażenia do Filii nr 48 Biblioteki Kraków na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej – 210 000,00 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy –Londynek – Biblioteka jako międzykulturowe i międzypokoleniowe centrum aktywności – 190 000,00 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej MBP – 100 000,00 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim – Mediateka 800-lecia – zakup wyposażenia – etap III – 100 000,00 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu – Zakup książkomatu do MBP w Sosnowcu – 95 000,00 zł
 • Muzeum Narodowe w Warszawie – Wdrożenie nowoczesnego systemu bibliotecznego i zakup sprzętu informatycznego w celu zwiększenia dostępności do zbiorów – 90 000,00 zł
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie Mediateka. Modernizacja pomieszczeń w budynku MiPBP w Będzinie: wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej – 75 000,00 zł

Odwołania

Dofinansowania nie otrzymały

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – Nowoczesna biblioteka odpowiedzią na potrzeby czytelników – zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Nowoczesna Biblioteka w nowoczesnym świetle
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu – Utworzenie nowoczesnej Pracowni Regionalnej, czyli modernizacja i wyposażenie Czytelni Ogólnej i Prasy MBP w Zabrzu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie – Utworzenie i wyposażenie pracowni robotyczno-edukacyjnych
 • Miejska Biblioteka Publiczna Zakup wyposażenia do Biblioteki Barwnej i Multicentrum na rzecz działalności kulturalno-edukacyjnej
 • Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie – Przede wszystkim bezpieczna – przygotowanie dokumentacji technicznej poprawiającej wymagania bezpieczeństwa ppoż
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach – Milenijna Biblioteka
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie – Wyposażenie przebudowanego budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
 • Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti – Modernizacja placówki filialnej Nr 3 Chełmskiej Biblioteki Publicznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida – Zakup i wymiana wyposażenia w celu podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu – Biblioteka bez barier: remont i zakup wyposażenia dla filii nr 16 MBP
 • Biblioteka Śląska w Katowicach – Remont schodów umożliwiający korzystanie z budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach, przy pl. Rady Europy 1
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich – Modernizacja budynku Biblioteki – Biblioteka dostępna dla wszystkich
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu – Zakup mebli i wyposażenia do czytelń PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie – Zaloguj się w bibliotece
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie – Stacja Mediateka
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim
 • – Modernizacja infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim
 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego – „Przemyska Biblioteka Mobilna” – zwiększenie dostępu do zbiorów i oferty Przemyskiej Biblioteki Publicznej
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – Zakup środka transportu służącego działalności czytelniczej i kulturalno-edukacyjnej
 • Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem – Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku wraz z zakupem wyposażenia
 • Książnica Beskidzka – Przestrzeń czytelnika
 • Muzeum Miasta Łodzi Profesjonalne doposażenie sali widowiskowej, pracowni edukacyjnej, szatni dla dzieci, archiwum i biblioteki w muzeum
 • Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – Budowa magazynu zbiorów wraz z magazynem książek oraz pracownią konserwatorską – etap I

Odwołania można składać do 22 lutego 2020 r. 

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com