spot_img

Dofinansowanie na czasopisma – wyniki programu MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Czasopisma. Które biblioteki otrzymały dofinansowanie?

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Zgodnie z celem, MKiDN uznał, że w środowisku bibliotekarskim dofinansowanie otrzymają:

  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które otrzyma na wydawanie czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny” w latach 2020-2022 kwotę prawie 100 tys. zł. Jednym z celów wydatkowania dofinansowania przez wydawcę jest zwiększenie zasięgu odbioru czasopisma.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, która w najbliższych trzech latach wyda tomy 20-22 punktowanego czasopisma naukowego „Folia Toruniensia”. Na ten cel dostanie z MKiDN 46,5 tys. zł.

Odwołania można składać do 22 lutego 2020 r. Wśród nich mogą znaleźć się: Biblioteka Kraków (wydawanie kwartalnika literackiego „Czas Literatury”), Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kociewski Magazyn Regionalny”) czy Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu (wydawanie „Notesu Zamojskiego” – półrocznika historyczno-bibliotekarskiego).

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: pixabay.com – jackmac34