spot_img

Nowość! Programy unijne w serwisie „Dofinansowania dla bibliotek”

Lustro Biblioteki dodało do serwisu „Dofinansowania dla bibliotek” zakładkę z programami unijnymi. Zapraszam do sprawdzenia, jakie możliwości bibliotekom dają ogłoszone dopiero programy.

W nowej zakładce pojawił się program FENIKS, który był zapowiadany jeszcze w ubiegłym roku. Celem działania „Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej” jest wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne. Minimalna wartość projektu wynosi 10 000 000 złotych. Biblioteki też mogą składać wnioski, ale jest dużo wyjątków. Szczegóły tutaj.

Drugi program „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” ma na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3 532 088 zł. W założenia programu – w ramach Krajowego Programu Odbudowy – wpisują się też biblioteki (również są ograniczenia). Szczegóły tutaj.

Kolejne programy przeznaczone dla bibliotek finansowane ze środków unijnych będą dostępne już wkrótce. Zapraszam do korzystania.

Źródło zdjęć: BMM