spot_img

Lustro Biblioteki pozostaje solidarne z Ukrainą. Niech żyje wolna Ukraina!

W rocznicę rosyjskiego ataku na Ukrainę Lustro Biblioteki wciąż wyraża swoją solidarność ze wszystkimi obywatelami tego Państwa i kieruje słowa wsparcia dla Bibliotekarek i Bibliotekarzy. Слава Україні!

Wielokrotnie wyraziłam swoją solidarność z Bibliotekarkami i Bibliotekarzami w Ukrainie oraz obywatelami tego kraju, a także stanowczo sprzeciwiłam się rosyjskiej agresji. Już w pierwszym dniu ataku informowałam o zamknięciu Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. Wladimira Wiernadskiego, pomocy dla Ukraińców przybywających do Polski (bibliotekarskiej i nie tylko), a także uruchomiłam serwis #SolidarnizUkrainą z pomocnymi materiałami dla bibliotekarzy. Dużą pomocą okazały się e-booki w języku ukraińskim, które udało się udostępnić w porozumieniu z wydawcami (mimo utrudnionych kontaktów na terenach wówczas bombardowanych) oraz akcja #SercedlaUkrainy, dzięki której polskie biblioteki okazały solidarność i wskazywały przyjazne miejsca dla obywateli Ukrainy.

W specjalnie przygotowanej serii „Ukraińskie biblioteki w obliczu wojny” ukazuję przykłady strat poniesionych przez ukraińskie środowisko bibliotekarskie. Wśród poniżej wymienionych tekstów są także i te napisane przez Przyjaciół z Ukrainy.

#SercedlaUkrainy i wyrazy wsparcia od polskich Bibliotekarek i Bibliotekarzy