spot_img

Rekomendacje dla bibliotek

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

Jeśli zarządzasz biblioteką, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i wypożyczającym. Zgodnie z wytycznymi, które opracowaliśmy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, powinieneś m.in.:

 • zadbać o zwiększenie odległości między pracownikami do co najmniej 1,5 m,
 • ograniczyć liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych,
 • zapewnić pracownikom w razie potrzeby środki ochrony osobistej,
 • umieścić w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie przebywać w bibliotece,
 • przygotować pomieszczenie do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19,
 • przestrzegać zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni,
 • ograniczyć dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.

Cel wdrażania procedur:

 • Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 • Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Dokładne wytyczne

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19.

Wytyczne podzielono na trzy fazy, których działania są również przydatne dla bibliotek.

Zdjęcie zakazu działalności bibliotek, o którym mowa w publikowanych Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie oznacza nakazu ich otwarcia. Decyzję o otwarciu biblioteki podejmuje jej dyrektor. Powinna ona zostać podjęta, kiedy biblioteka będzie przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników i warunki lokalowe, w tym wielkość pomieszczenia, w którym będą przebywali.

W związku z koniecznością przerwania łańcucha transmisji koronawirusa podjęto w Polsce decyzję o zamknięciu bibliotek do odwołania. Biblioteki od 13 marca nie mogą prowadzić czytelń oraz wypożyczalni, w tym przyjmować wypożyczonych egzemplarzy. Biblioteka Narodowa przekazuje poniżej zalecenia dotyczące traktowania wypożyczonych egzemplarzy po odwołaniu stanu epidemii w Polsce i wznowieniu pracy bibliotek.

Opinia Biblioteki Narodowej dotycząca ograniczenia działalności bibliotek publicznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z Dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. Poz. 433)

Opinia ta jest przydatna w organizacji pracy bibliotek oraz rozmowach z organizatorem, również w czasie epidemii.