spot_img

Brak limitów i ograniczeń w instytucjach kultury, także w bibliotekach

Jak podaje MKiDN: Od 28 lutego zniesione zostały limity widzów i ograniczenia dotyczące wymaganej powierzchni przypadającej na jedną osobę w instytucjach kultury. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 lutego w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dotychczas obowiązujących nakazów pozostaje wymóg zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązuje osoby przebywające w budynkach użyteczności publicznej, w tym również przeznaczonych na potrzeby kultury, czyli w kinach, teatrach, operach, filharmoniach, galeriach, muzeach, bibliotekach i domach kultury. Zdjęcie maseczki jest dopuszczalne w przypadku spożywania posiłków lub napojów.

Źródło: gov.pl/web/kultura

Warto uzupełnić powyższe o informację, że nakaz zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki obowiązuje do 31 marca 2022 roku. Szczegóły tutaj.


Źródło zdjęć: freepik.com