spot_img

Dyskusja o bibliotekach i bibliotekarzach w Senacie RP

W środę 11 maja w Senacie RP podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu podniesiona została kwestia biblioteczna. Do obrad na temat sytuacji bibliotek i zawodu bibliotekarzy w Polsce zaproszono środowisko bibliotekarskie, członków komisji i przedstawicieli innych instytucji.

Posiedzenie komisji zbiegło się z trwającym Tygodniem Bibliotek. Senat reprezentował marszałek Tomasz Grodzki, a Sejm RP wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Podczas powitania marszałek okazał szacunek i uznanie dla zawodu bibliotekarza oraz podziękował za wykonywaną pracę prosząc bibliotekarzy, żeby kontynuowali swoje dzieło.

– Zrobimy wszystko, aby biblioteki w Polsce miały się jeszcze lepiej, aby były świątyniami czytelnictwa, abyśmy krzywili ideę, która mówi że w książkach jest prawda, tyle wiedzy, którą teoretycznie można znaleźć w nowszych mediach, ale czytanie dobrej książki to jest przeżycie jedynie w swoim rodzaju wedle starej łacińskiej maksymy Verba volant, scripta manent, czyli słowa ulecą, a napisane pozostanie – powiedział marszałek RP.

Wicemarszałek podkreśliła, że biblioteki nawet najmniejsze są najważniejszym miejscem dla budowania społeczności lokalnej. Dodała, że bycie bibliotekarzem to nie jest tylko zawód, ale pasja.

Asumptem do rozmowy była informacja dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mateusza Adamkowskiego, który zaprezentował działania i instrumenty państwa na rzecz upowszechniania czytelnictwa i wspierania bibliotek. Jednym z nich jest realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Poszczególne priorytety i ich dotychczasowe efekty zostały przybliżone też przez przedstawicieli Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki.

Podczas dyskusji mówiono również o wpływie pandemii na stan bibliotek i czytelnictwa, budowie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, sytuacji kadrowej w bibliotekach i wynagrodzeniach bibliotekarzy. Podkreślono rolę bibliotek jako lokalnych miejsc kultury, wydarzeń, dostępu do zasobów cyfrowych i nowych technologii, miejsc wychwytywania talentów, jak i kształcących przyszłe pokolenia.

Wielokrotnie podkreślano, że kluczowe jest to, by biblioteki były otwarte w czasie wolnym, czyli w soboty. Wskazywano również na rolę samorządów i zwiększania przez nich budżetów na rzecz bibliotek czy zakupu nowości wydawniczych. Na posiedzeniu nie mówiono tylko o bibliotekach publicznych, ale również szkolnych, akademickich i szpitalnych. Powrócono też do sprzeciw wobec projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier klejnotu Książnicy Kopernikańskiej.

Dyskusja była merytoryczna i potrzebna. Doceniam, iż temat bibliotek i losu zawodu bibliotekarza został podniesiony w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczy to o wysokiej randze tych instytucji i ważności naszego zawodu. To początek do dalszych działań i zmian w postrzeganiu bibliotek jako instytucji otwartych dla każdego, jako inwestycji w wyedukowane społeczeństwo. Podczas prawie trzygodzinnego spotkania głos zabrało wielu przedstawicieli różnych środowisk, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, sugestiami do dalszego rozwoju bibliotek, jak i wskazali problemy, które należy rozwiązać, by polepszyć sytuację książnic. Zachęcam do wysłuchania posiedzenia. Całe nagranie jest dostępne tutaj.


Lustro Biblioteki w porozumieniu z ukraińskimi wydawcami Видавництво Маmіno i БараБука BaraBooka udostępnia bezpłatne ebooki dla dzieci w języku ukraińskim. Znajdziesz je poniżej i na WIRTUALNYM REGALE. Część książek, zgodnie z oznaczeniami, można drukować i przekazywać dzieciom.

Źródło zdjęć: freepik.com